НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СПРБ ПРОВЕДЕ ДЕСЕТОТО СИ РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
В юбилейната, десета година от създаването си, при много добра организация, Съюзът на подводничарите в Република България (СПРБ) проведе Общото си отюетно-изборно събрание, по традиция в  Концертната зала на ВМК (ДНФ) Варна. Присъстваха петдесет и четири членове на Съюза с право на глас. Събитието уважиха и следните гости:
- г-н Тодор Йотов - областен управител на област с административен център Варна;
- капитан І ранг Георги Пенев - началник на Щаба на ВМС на Република България;
- г-н Димитър Стоянов - собственик на „МТГ Делфин” и един от най-верните поддръжници и спонсори на Съюза;
- о.р. капитан І ранг Константин Попов - заместник-председател и секретар на Областната организация на СОСЗР - Варна;
- о.р. полковник Захари Захариев - секретар на Общинската организация на СОСЗР - Варна;
- г-н Максим Страхилов - генерален секретар на Асоциацията на българите по света;
- г-жа Зорка Георгиева - секретар на Асоциацията на българите по света;
- о.р. капитан І ранг Васил Кръстев - председател на”Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки”;
- г-н Иван Матеев - секретар на клуба на Съюза на шъзпитаниците на военните на Н.В. училища, ШЗО и РВГ - Варна;
- представители на родолюбиви организации и др.
На събранието присъстваха и почетни членове на Съюза, сред които о.з. адмирал Христо Контров, о.з. контраадмирал Костадин Русков и о.з. контраадмирал Румен Попов. Преди началото на събранието, участниците бяха поздравени с три знакови морски песни, изпълнени от вокална група „Корали“. Връчени бяха поздравителни адреси от командира на ВМС - контраадмирал Митко Петев и областния управител на Варна - Тодор Йотов.
В отчетния доклад за работата на Управителния съвет на Съюза, неговият председател, капитан І ранг (р) Станко Станков направи кратък преглед на цялостната дейност през десетте години от създаването на организацията, в който основен акцент представляваха мероприятията по опазване на традициите и културното наследство на флота, както и международните контакти. Последва подробен отчет на дейността на СПРБ през 2016 г., в три основни направления - 100 години подводно плаване, превръщане на ПЛ „Слава”, бордови номер „С-84”, в музей и изграждане на Паметник на подводничарите. Посочени бяха редица слабости в дейността на Съвета - организационни и свързани с работата по музея.
В доклада на УС бе изказана благодарност към Министерството на отбраната, Командването на ВМС, Областна администрация Варна и сродните НПО, за оказаната помощ и подкрепа на инициативите на Съюза. Поставени бяха и задачите за 2017 г.
Докладът на Контролния съвет, изнесен от неговия председател, капитан І ранг (р) Николай Йорданов оцени работата на УС като добра и предложи освобождаване на Съвета от финансова отговорност за 2016 година.
Председателят на УС връчи грамоти на изявени членове на Съюза - контраадмирал Румен Попов (и във връзка с неговата 85-годишнина), Николай Йорданов, Тихомир Димитров и Асен Дачев.
Събранието прие амбициозна програма за работата на СПРБ през 2017 година. Участниците бяха поздравени от трибуната от Областния управител г-н Йотов и г-н Максим Страхилов, които оцениха по достойнство работата на подводното братство и отправиха пожелания и покани за участие в техни мероприятия.
Избрани бяха нов управителен и контролен съвети. В новия УС влизат: Ганчо Райков, Димитър Върбанов, Йордан Стойчев, Камен Кукуров, Красимир Кръстев, Павел Димитров, Станко Станков - Председател, Тодор Йорданов Димитров и Цветко Цветков.
В КС  бяха избрани: Владимир Владов - Председател, Иван Д. Иванов (Торпедото) и д-р Николай Николов.
След края на събранието подводничарите „закриха горния рубочен люк” на тържествена вечеря в Гарнизонния стол - Варна.
От УС на СПРБ


Момент от десетото общо редовно общо събрание на СПРБ.
Участниците бяха поздравени с три знакови морски песни, изпълнени от вокална група „Корали“.