НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар


2008 г. о.р. капитан ІІ ранг Марин Маринов пред картината на о.р. капитан ІІІ ранг Милчо Маринов „Все едно, ще стигнем и до Северния полюс!”
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ


За българското образование
Сега се наблюдават три базови фактора, които не се отчитат от никого, но които в по-голямата си част предопределят безопасността и ефективността на човешките поведение и дейност във всички сфери на живота. Това са факторите - морал, воля и интерес. Триадата „морал - воля - интерес” се намира в единство и взаимовръзка: ако отсъства интерес, отсъства и воля за действие и човек не предприема нищо, ако отсъства воля за действие - интересът угасва, а моралът няма значение, ако отсъства морал, интереса и волята водят към небезопасни действия с непредсказуем резултат. Влиянието на факторите морал, воля и интерес върху човешкото поведение се отличава с много голяма стабилност и инертност. Тези три аспекта от поведението на човека се възпитават от раждане и бързото и ефективно въздействие върху тях се оказва практически невъзможно.
Професионализмът, способностите, психологическата и физическа подготовка, които сега се считат за основни, на практика се явяват второстепенни, „оперативни” фактори. Те нямат еднозначно влияние върху безопасността и успеха на човешкото поведение и се влияят от текущите условия. ...

Пълния текст на статията на д-р Марин МАРИНОВ - водещ научен сътрудник в Института по проблеми на транспорта РАН „Н. С. Соломенко”, г. Санкт-Петербург, Русия, (в PDF-формат)
можете да прочетете тук.

Още от и за автора на статията:
27 февруари 2010 г. Моят избор - подводниците на България

14 май 2011 г. Подводничарските фотографии на капитан ІІ ранг Марин Маринов