НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПО ФЕНИМОР КУПЪР ...
... лятото на 1989-та година, на „България” съм, главен механик... отива старпомът да мери баласта в дънния баластен танк под хамбара за „тежък баласт” и не щеш ли метърът му засяда... „ура-тута”, дърпат с дърводелеца, чукат, блъскат, не става, метърът здраво е заседнал в мерителната тръба, ни нагоре, ни надолу... заклещил се е на шибано място, в една кривка, високо в хамбара, не може да се достигне с нищо, нито скеле, нито с коуша, опасно е, човек може да се отплесне и да падне, високо е... въртяхме се, умувахме и решихме с капитана, пълним хамбара с баласт, спускаме работния сал... напълнихме хамбара с прясна морска вода, спуснахме сала с кранчето, натоварихме го с чукове, ломове и инструменти, спасителни пояси, само карабини дето нямаше, беше вече късно, вечер, запалихме прожектори ...та, качиха се двамата фитери, моряк и заплаваха като трапери в хамбара към тръбата... около комингсите екипажа гледа, кога друг път ще видят подобна гледка, сал да плава в кораб и да се люшка, а кораба насред морето... достигнаха я, швартовахме ги здраво с въжета... така извадихме един заседнал метър на „България”...

Епилог... преди време, когато бях млад механик, слушах старите моряци да си споменават корабите с любов ... старата „еди коя си”... или... стария „...” ... сега мога и аз да кажа вече „Старата „България”, за кораба, на който плавах, мисля, че бе третата поред, строена в Николаев през 1978 година... сега има нова, купиха я след като се пенсионирах...

Иван АДАМОВ
2010 г.
Варна
Снимките са от дигиталния архив на „Морски вестник”, а „разходката” из машинното отделение на м/к „България” сме направили с помощта на главния механик Иван АДАМОВ.


Поглед към кърмата на моторния кораб „България”, снимката е направена през 2005 г.
Поглед Централния пулт за управление (ЦПУ) на машините и механизмите на третия кораб с името „България”: електроразпределително табло, противопожарен въздушно-пенен апарат, работна масичка с машинни дневници, черна дъска с текущи замервания на важни параметри - ниво на масло и вода, датата с изминалите на борда дни и календар с вечните мадами в оскъдно облекло. Пултът е разположен с гръб към носа и лице към кърмата, в носовата част на пулта е корабният асансьор, свързващ палубите в надстройката и достигащ до ЦПУ. Снимката е направена през 2005 г.
Поглед към кърмовата част на машинното отделение на м/к „България”: междинен вал, оборотомер, опорен лагер, дейдвуден вал, дейдвудно уплътнение тип „Симплекс”. Снимката е направена през 2005 г.
Проходният мост между двете четворки движения на главния двигател 8ДКРН74/160-2 на „България”, под него е разположен верижният привод на газоразпределението и пусково-реверсивната система. Снимката е направено през 2005 г.