НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ОПАСНОСТТА ПРИ ДОБИВ НА ШИСТОВИЯ ГАЗ И ДАЛИ ДЯВОЛЪТ Е ТОЛКОВА ЧЕРЕН, КОЛКОТО СЕ
ПРЕДСТАВЯ

Когато една лъжа като се повтори хиляда пъти, тя става истина.
Гьобелс

Въведение
Повод да напиша тази статия е едно събитие отпреди 5-6 години. Когато работих все още в газо- и нефтодобивна индустрия във Великобритания, един ден се прибрах за отпуск във Варна. Беше през летния сезон и един слънчев следобед реших да се разходя до Морската градина. В края на бул. „Сливница” и точно пред входа на Морската градина няколко младежи и девойки бяха опънали една маса и един плакат в знак на протест „против дупченето за шистов газ”. На масата имаше една голяма тетрадка, в която те приканваха гражданите да положат подписи против сондирането за шистов газ. Запитах ги дали знаят какво представлява добивът на шистов газ, но те не знаеха нищо по този въпрос. Единственото, което повтаряха като заучен урок, беше опасността от екологично замърсяване на почвата и подпочвените води с химикали и прекомерно големия разход на сладка вода за този вид сондажи. Това ми даде основание да си помисля, че много хора в България си нямат понятие от добива на шистов газ, но говорят с такова самочувствие по въпроса, че останах изненадан кой и как е промил мозъците им по този специфичен въпрос.
Във връзка с това и някои по-късни срещи с мои съотечественици, реших да осветля този въпрос от професионална гледна точка по въпросите с екологичното замърсяване на почвата и подпочвените води и разхищението на водни ресурси, както и от възможността за допускането на евентуален инцидент при добива на шистов газ.
За постигане на горната цел ще използвам опита си от 12 години работа по добива на нефт и газ в Северно море и целия свят плюс монографията на г-н Angus Mather - Offshore Engineering. …

Пълния текст на тази статия на капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.
Добивната платформа „Buzzard” в Северно море на около 100 мили източно от Абърдийн.