НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ „ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - ВАРНА, 2015” (СЕРИЯ „МОРСКИ НАУКИ”)
Нашият читател приятел и автор доц. д-р инж. Траян ТРАЯНОВ ни информира, че е излязло от печат изданието „Известия на Съюза на учените - Варна, 2015” (серия „Морски науки”). Но по-нетърпеливите могат да се запознаят с него и в интернет: http://www.su-varna.org/
В него можете да прочетете интересни статии за нови изследвания, анализи и прогнози на известни наши учени в различните сфери на морските науки. Има статии и за река Дунав. Част от публикациите са на английски език.