НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОДКРЕПА НА НАУЧНА ИНИЦИАТИВА ЗА КРАЙБРЕЖИЯТА
На 8 май 2017 г. в Приморско се открива Първият европейски симпозиум: „Проучване, опазване и управление на биоразнообразието на Европейските морски крайбрежия (RCMBES)”. В него ще вземат участие учени и водещи специалисти от България, Австрия, Испания, Италия, Казахстан, Обединени Арабски Емирства, Румъния, Русия, Турция и Украйна.
По време на симпозиума в 7 секции ще бъдат представени 50 доклада и презентации, чиято тематика е от интерес за българските черноморски области и общини. За да се улесни трансфера на научните резултати е предвидено изпреварващо информиране на заинтересованите институции и организации, обещават организаторите ОПИМОС и ЕКОПАН.
Първият европейски симпозиум предвижда формирането на постоянна научна общност по проблемите на европейското крайбрежие, включително Черноморското.
Инициативата е приоритет на българската наука и има за цел формирането и устойчивото функциониране на авторитетен международен интердисциплинарен екип, който да подпомага европейските общини в управлението на биоразнообразието по крайбрежията им.
Симпозиумът се провежда под патронажа на акад. Никола Съботинов, председател на БАН в периода 2008 - 2012 г. Инициативата се радва на широка обществена и институционална подкрепа от БАН, университети, банки, фондации, общини, туристически фирми, сдружения, включително и Рибарското селище край Бургас чрез сдружението му „Морски сговор”.
Рибарското селище край Бургас пред завършване на процедура за обявяването му за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. Плетенето на рибарски мрежи тук е съхранено като хилядолетно умение на неговите обитатели. Прилежащата защитена територия е част от лагуна. Има изключително богата трофична база и забележителна орнитофална. Включена е в границите на Натура 2000. Сн. Петър Ракаджийски