НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КАКВА Е СЪДБАТА НА ХИДРОБУСА „АСЕН
ЙОРДАНОВ”?

Приморско е последното пристанище за 150-местния пътнически кораб

В публикацията 20 февруари 2015 г. Хидробусът „Асен Йорданов” на снимка и на картина поставихме въпроса какъв краят на худробуса „Асен Йорданов”. Макар и с известно закъснение, отговор намерихме със съдействието на колеги от Параходство БМФ АД и на Държавен архив - Варна. Оказа се, че Приморско е последното пристанище за 150-местния пътнически кораб.
Какво показват издирените документи? С Протокол № 7 от 31 януари 1989 г. комисия, назначена със заповед на главния директор на Параходство БМФ и утвърдена от Стопанския съвет на компанията, установява 100 % износване на „Асен Йорданов“: „ физ. и морално износен, механизми, корпус, системи напълно изхабени, автоматизация стара“. На основание на този протокол корабът се отписва от състава на основните средства на БМФ.
Очевидно, нямало е никакво колебание каква да бъде окончателната съдба на хидробуса, защото следващата издирена заповед на главния директор на Параходството к.д.п. Атанас Йонков е от 1 февруари 1989 г. В нея се разпорежда корабът да бъде предаден безвъзмездно на Кметство Приморско. Със следваща заповед от 15 юни 1989 г. капитан Йонков разпорежда инвентаризация на числящото се на кораба имущество, като негодното бъде бракувано, а годното - демонтирано и предадено за съхранение в склада „Втора употреба“ при ОКТОФ - отдел за комплексно техническо обслужване на Флота. Забавянето от няколко месеца може да бъде обяснено с готовността на кметството за приемане на кораба и с изчакването на по-добро време за буксировка на кораба.
След това с помощта на влекач корабът е провлачен от Варна до Морската гара на Приморско. След направения оглед от страна на упълномощените представители на Кметство Приморско е подписан Акт за предаване и приемане на основно имущество. Актът е от 5 юли 1989 г. Сред представителите на Приморско е и началникът на Морския клуб.
Какво е станало с това, което е останало от „Асен Йорданов“? Може би сред читателите на „Морски вестник“ има такива, които знаят повече по тази тема.
Атанас ПАНАЙОТОВ


„Асен Йорданов“ преминава край входния фар на Пристанище Бургас, 1967 г.
Част от Протокол № 7 от 31 януари 1989 г., с който „Асен Йорданов“ е бракуван.
Част от разпореждането до финансовите звена на Параходство БМФ, в което се посочва как ще се правят разходите по ликвидацията на „Асен Йорданов“.
Част от разпореждането до финансовите звена на Параходство БМФ, в което се посочва как ще се правят разходите по ликвидацията на „Асен Йорданов“.
Хидробусът „Асен Йорданов“ превозваше пътници между пристанищата на Българското Черноморско крайбрежие в продължение на 22 години (1966 - 1988 г.).
Рапорт на групов механик от отдел „Техническа експлоатация“ до главния директор за изпълнението на заповедта му от 15 юни 1989 г.