НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КАКВА Е СЪДБАТА НА ЕКСПРЕСНИЯ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ
НА ПОДВОДНИ КРИЛЕ „КОМЕТА 1“?

Експресният пътнически кораб на подводни криле „Комета 1“ (проект 342М) е произведен в завода „Серго Орджоникидзе“ - Поти (ССЗ № 830 - тогава в Грузинската ССР). Той е зачислен в състава на Параходство „Български морски флот“ през м. март 1965 г. Разполага с три салона за пътници: І класа (отпред) - 24 места, ІІ класа (в средата на корпуса) - 48 места, ІІІ класа (отзад) - 28 места (всичко 100 места). Дължината на кораба е 30,35 м, широчината - 6,06 м. Два 12-цилиндрови дизелови двигателя с мощност от по 1000 к.с. му дават възможност да развива максимална скорост от 34 възла.
Производството на този тип кораби в Поти започва през 1961 г. и приключва през 1983 г. До 1965 г. те вече са доказали своите експлоатационни качества при експлоатацията им в Черно море. България закупува първоначално три такива кораба (и трите - през 1965 г.), които са съответно петият, шестият и седмият, произведени в Поти. Осмият е закупен от лондонска фирма. Решението за придобиването на такъв тип кораби за обслужване на пътническия трафик по нашето Черноморско крайбрежие е далновидно и обосновано, независимо от техническите проблеми при поддръжката им. Така или иначе, „Кометите“ оставиха добри спомени у няколко поколения българи и чуждестранни туристи, гостували по черноморските ни курорти.
На 18 август 1965 г. в Пристанище Варна е представен първият от 100-местните бързоходни пътнически кораби на подводни криле тип „Комета”. Първи капитан на „Комета 1” е Илия Дацев, а първи главен механик - Георги Костадинов.


„Комета 1“ свързва българските черноморски пристанища в продължение на 13 години - пет години в повече от предвидения от завода-производител експлоатационен срок.
Протокол № 39 от 7 януари 1978 г., с който „Комета 1“ е бракуван.
В Акт за приемане и предаване на основни средства № 39 от 3 август 1978 г. се посочва: „Кометата“ се предава на заводския председател на ДКМС, за да служи за помещение - клуб на комсомолците“...
Със Заповед № 419 от 5 юли 1978 г. на генералния директор на СО „Воден транспорт“ к.д.п. Николай Йовчев „Комета 1“ е предоставен безвъзмездно на Кораборемонтния завод (КРЗ) във Варна.
През следващите 15 години са доставени още 14 кораба от този тип. „Комета 1” излиза от експлоатация на 7 януари 1978 г., когато е бракуван. Написаното от Тремол Иванов в „Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава“ (Варна, 1996 г., с. 361), че това става през 1977 г. не е съвсем точно.
В Протокол № 39 от 7 януари 1978 г. пише: „Техническото състояние на обекта е: морално остарял вследствие на продължителна експлоатация. Причините да това техническо състояние са: продължителна експлоатация - 13 години, при определена трайност за експлоатация - 8 години“. Всъщност, част от техническите проблеми при поддръжката на кометите може би идват и от този факт - продължаването на тяхната експлоатация след осмата им година.
Първоначално е предвидено бракуваният „Комета 1“ да бъде предоставен на ДСП „Булфрахт“ - София. С телекс от 2 юни 1978 г. това предприятие отказва да приеме кораба. Тогава със Заповед № 419 от 5 юли 1978 г. на генералния директор на СО „Воден транспорт“ к.д.п. Николай Йовчев „Комета 1“ е предоставен безвъзмездно на Кораборемонтния завод (КРЗ) във Варна. Тогава КРЗ-Варна е в състава на СО „Воден транспорт“. В Акт за приемане и предаване на основни средства № 39 от 3 август 1978 г. се посочва: „Кометата“ се предава на заводския председател на ДКМС, за да служи за помещение - клуб на комсомолците“...
Може би някой от читателите на „Морски вестник“ знае нещо повече за по-нататъшната съдба на това, което е останало от „Комета 1“.
Атанас ПАНАЙОТОВ