НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДВЕ ПРОВИНЦИАЛНИ МОНЕТИ НА АНХИАЛО (ДН. ПОМОРИЕ, БУРГАСКА ОБЛ.) И АВГУСТА ТРАЯНА (ДН.
СТАРА ЗАГОРА) ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗТОЧЕН БЕЛАРУС

В настоящата работа ще разгледаме две бронзови провинциални монети, сечени в монетарниците на два от античните градове в българските земи, имащи право на собствено монетосечене през периода на римската епоха в политическия живот на траките - ІІ - ІІІ в., които съществуват включително и до днес - Анхиало (дн. Поморие, Бургаска обл.) и Августа Траяна (дн. Стара Загора). Двата екземпляра, съответно този на Анхиало (Поморие) и другият на Августа Траяна (Стара Загора), произхождат от територията на Република Беларус. До този момент няма други известни или публикувани екземпляри на бронзови провинциални монети, сечени в градовете на древна Тракия под римска власт с местонамиране толкова далеч на север извън пределите на Римската империя.
Още по-важното в случая е, че и двете монети са отсечени и емитирани в монетарниците на два провинциални римски града, намиращи се на територията на римската провинция Тракия в днешните български земи. За съжаление в съответните публикации, в които са разгледани те, не са предоставени подробни техни описания или фотоснимки и поради тази причина с изключение на монетата на Анхиало (Поморие), която единствена от двете е описана, в конкретния случай за типа на другата монета - тази на Августа Траяна можем само да гадаем...
   
Статията на Любомир ВАСИЛЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.