НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НЕСЕБЪРСКО ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА АЛЕКСАНДЪР ФОЛ
На 3 юли 2017 г. Ал. Фол щеше да навърши 84 години. С годините продължават да излизат факти, които потвърждават многостранната му значимост за българската култура и наука. Една снимка от 1978 г., която изскочи от личния архив на Васил Киров, днес почетен гражданин на Несебър, ме накара да се взра в запечатания миг и да опитам да възстановя участниците в него. Улесни ме това, че през същата година работех в Комитета за култура и заедно с проф. Фол бяхме започнали организирането на Програмата за научни изследвания за Странджа-Сакар, която обхващаше и Черноморското крайбрежие.
Ал. Фол имаше отлични взаимоотношения с Несебърското ръководство и някъде там беше възникнала убеденост в необходимостта от всестранно изследване на културно-историческото наследство на древния град и неговото приобщаване към световното културно наследство. Разбирайки най-добре потенциала на тази идея, Ал. Фол насърчаваше всяко начинание, което можеше да подпомогне осъществяването й. Едно от тях беше дейността на Научния експедиционен клуб - ЮНЕСКО, който през 1973 и 1974 г. вече беше участвал със самостоятелна мисия в международната кампания на ЮНЕСКО за спасяване на античния Картаген. От там младите български изследователи се бяха върнали с нови умения и натрупан опит в провеждането на археологически изследвания под вода.
Именно този момент отразява публикуваната фотография. Тя е от лятото на 1978 г. и е направена в югоизточния залив на Несебър по време на експедиция на НЕК - ЮНЕСКО. Лодката е закотвена над намерената на дълбочина 6 метра „тракийска стена“. Експедиционният екип, ръководен от Александър Стрезов, запознава Александър Фол и ръководството на Община Несебър с находката, като демонстрира възможностите на нова телевизионна камера и система за подводни проучвания.
В лодката от ляво надясно са: инж. Христо Шалаварков - капитан, Божана Чимбулева - уредник на Музея в Несебър, зад нея Иван Джаков - един от първите леководолази в България, зад Джаков в неопренов костюм - Ал. Стрезов, вдясно от него е инж. Лъчезар Комаров (водолаз), седнал с веслото е дългогодишния кмет на Несебър Васил Киров, зад него е Генчо Алагенов, председател на изпълкома на Общинския народен съвет в Несебър, следва Александър Фол, до него вдясно - Едуард Гешев (водолаз!) и на носа на лодката - Валерия Стойкова.
Александър Фол дълги години беше член на Научния съвет на НЕК - ЮНЕСКО и откриването на „тракийската стена“ беше от ключово значение за неговите научни търсения. По спомени на участниците той напрегнато е напътствал с микрофон и камера работещите водолази, чиято цел е била търсенето на дървени греди в тракийския градеж. Но въпреки, че са установени големи участъци от крепостните съоръжения на древния Несебър, дървени греди не са открити.
Новата телевизионна камера беше част от цяла система за подводни проучвания, която осигуряваше синхрон между леководолази и сухоземно управление. Нейният прототип беше разработен от Сергей Куприянов от НЕК - ЮНЕСКО и тя по-късно бе използвана и в други научни изследвания. 

Д-р Ст. ПЕЙКОВ - основател и
почетен член на НЕК - ЮНЕСКО