НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МИННИЯТ ЛОВЕЦ „ЦИБЪР” СЕ ЗАВЪРНА ОТ ЗАДГРАНИЧНО ПЛАВАНЕ
На 5 декември 2017 г. минният ловец „Цибър” се завърна в Пункт за базиране Варна от участие в ежегодното учение с международно участие на противоминните сили на ВМС на Република Турция „NUSRET 17”. Екипажът на кораба бе поздравен за успешно изпълнените задачи от заместник-началника на Щаба на ВМС капитан І ранг Венцеслав Димитров.
По време на учението, което се проведе в Сароски залив и североизточната част на Егейско море, се проведоха противоминни действия - свързани с извършване на търсене, класифициране и подриваване на практически морски мини, а също и противоминно тралене от противоминните кораби. Бяха отработени също и действия свързани с отразяване на асиметрични и въздушни заплахи на море. Бяха изпълнени епизоди за сглобеност на екипажите, свързани с морската практика. Такива са буксировка на повреден кораб; управление на кораба при повреда на рулевото устройство и енергетичната установка; приемане и предаване на леки товари на ход и тактическо маневриране.
По време на „NUSRET 17” екип от Щаба на Флота сертифицира минен ловец „Цибър” съгласно изискванията на стандартите на НАТО, необходимо за военноморски единици, които са декларирани за участие в мисии и операции водени от НАТО.
В учението, освен Турция, участваха: Втората постоянна военноморска група кораби на НАТО, където участва и базов миночистач „Шквал”, противоминни кораби и групи за унищожаване на морски мини от ВМС на Великобритания, Гърция, Италия и щабни офицери от ВМС на Румъния, Словения, Катар и Туркменистан.

Връзки с обществеността на ВМС
Снимки: http://www.navy.mod.bg/


Минният ловец „Цибър” се завърна в Пункт за базиране Варна от участие в учението с международно участие на противоминните сили на ВМС на Република Турция „NUSRET 17”.
Базовият миночистач „Шквал” като част от Втората постоянна военноморска група кораби на НАТО, също участва в „NUSRET 17”.
Момент от „NUSRET 17”: в дясно е „Цибър“, а в ляво е „Шквал“.