НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ВЕСТНИК „СВОБОДЕН ГЛАС“ СЪОБЩАВА ЗА
ПРИСТИГАНЕТО НА ПАРАХОДА „КИРИЛ“ (1906 Г.)

Темата за парахода „Кирил“ неведнъж е бил обект на публикации в „Морски вестник“:
3 февруари 2014 г. Параходът „Кирил” никога не е продаван на турски корабопритежатели!

4 февруари 2014 г. Случката с парахода „Кирил” през декември 1925 г.
13 март 2014 г. Непубликувана снимка, направена на борда на парахода „Кирил” през 1927 г.
Сега представяме на нашите читатели съобщението на варненския вестник „Свободен глас“, публикувано на стр. 2 в бр. 13 от 15 април 1906 г. Както се вижда, в публикацията е сбъркано името на английското пристанище Плимут (написано е Пинут). Да се надяваме, че поне по отношение на деня на отплаването няма грешки. Знае се, че флагът на „Кирил“ е вдигнат на 1 март 1906 г. Значи подготовката за отплаването към България е продължила три седмици. И още нещо: макар че се очаква пристигането на парахода „към средата на т.м.“, на 15 април 1906 г. „Кирил“ все още не е дошъл във Варна.
Кога пристига параходът „Кирил“ във Варна? Това ни съобщава „Свободен глас“ на стр. 3 в брой 15 от 29 април 1906 г.: на 22 април. А на 24 април става освещаването „от местното духовенство“, след което „имаше закуска на парахода“, сиреч коктейл. Забележете, че няма никакво височайше присъствие, а само „всички шефове на учрежденията и персонала на дружеството и някои видни търговци“. А корабът носи името на принц Кирил! Съвсем по друг начин е преминало освещаването на парахода „Борис“, който носи името на престолонаследника принц Борис през 1894 г. Очевидно, има някаква причина за тази разлика, но каква - „Свободен глас“ не казва.
И другият седмичен вестник, който по това време излиза във Варна - „Известник“, в бр. 13 от 30 април 1906 г., на стр. 2 съобщава, че освещаването на пристигналия на 22 април параход „Кирил“ става на 24 април. Само че уточнява, че са присъствали окръжният управител и кметът на града. По-важно е другото уточнение, което прави „Известник“: на 25 април 1906 г. в 10.00 ч. „Кирил“ отплава от Варна в първия си рейс. Той е до Бургас.

Атанас ПАНАЙОТОВ
Източник на факсимилетата от „Свободен глас“ и „Известник“:
http://catalog.libvar.bg/view/check_user.pl?id=2981
http://catalog.libvar.bg/view/check_user.pl?id=2355


Параходът „Кирил“ в Пристанище Варна.
„Главата“ на „Свободен глас“, бр. 13 от 15 април 1906 г.
Публикацията, поместена на стр. 2 в бр. 13 от 15 април 1906 г. на вестник „Свободен глас“.
Публикацията, поместена на стр. 3 в брой 15 от 29 април 1906 г. на „Свободен глас“.
Публикацията, поместена на стр. 2 на вестник „Известник“, бр. 13 от 30 април 1906 г.