НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МОТОРНИЯТ КОРАБ „КОМ“ - С ПОЧЕТЕН
СЕРТИФИКАТ И СЪС СИН ФЛАГ ЗА УЧАСТИЕТО МУ
В СИСТЕМАТА AMVER ПРЕЗ 2016 Г.

За активно участие в Автоматизираната система за взаимопомощ между корабите AMVER (Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System) през 2016 г., Бреговата охрана на САЩ е удостоила моторния кораб „Ком“ с почетен сертификат и със син флаг.
Участието в световната система AMVER е на доброволен принцип и се подпомага от Бреговата охрана на САЩ. AMVER е компютърно базирана система, данните от която се използват от институциите на различните държави от цял свят за търсене и спасяване при оказването на помощ на хора, бедстващи на море.

Пресцентър на Параходство БМФ АД