НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
В ШАНХАЙ СПУСНАХА НА ВОДА ТРЕТИЯТ 42 300-ТОНЕН БЪЛКЕР, ПОРЪЧАН ОТ ПАРАХОДСТВО БМФ АД
На 5 януари 2018 г. в китайските корабостроителници Jiangsu Hongqiang Marine Heavy Industry, Qidong, в региона на Шанхай, се проведе церемония по спускането на вода на кораб със строителен номер HQ 137, поръчан от Параходство „Български морски флот“ АД. 42 300-тонният бълкер ще носи името „Рожен“ и е третият от серията от 4 нови модерни кораба по проекта Bluetech 42. Първите два кораба от серията: „Руен“ и „Рила“, вече постигат много добри експлоатационни резултати и на практика доказват предимствата на новия енергоефективен и екологичен дизайн, разработен специално по поръчка на БМФ от финландската компания Foreship. Очаква се довършителните работи по „Рожен“ да приключат през м. май т.г., когато ще се състои и церемонията по вдигането на флага му. Следващият, четвърти кораб от тази серия, ще носи името „Мусала“. Така Параходството запазва традицията при наименоване на новопостъпващите кораби, като бълкерите носят имена на български планини и планински върхове.

Navibulgar News
http://www.navbul.com/bg/

The third 42, 300-ton bulk carrier ordered by Navigation Maritime Bulgare launched in Shanghai
A launching ceremony was held on January 5, 2018, at the Chinese Shipyards Jiangsu Hongqiang Marine Heavy Industry, Qidong, Shanghai region, for a ship with hull number HQ 137 ordered by Navigation Maritime Bulgare. The 42,300-ton bulk carrier is to be named „Rojen“ and is the third ship from a series of 4 new modern ships under the Bluetech 42 Project. The first two ships of the series: „Ruen“ and „Rila“ have already achieved very high levels of performance and practically demonstrate the benefits of the new energy-efficient and eco-friendly design specifically developed by the Finnish company Foreship by the order of Navigation Maritime Bulgare. The finishing works on „Rojen“ are expected to be completed in May this year, when the flag-raising ceremony will be held. The next, fourth vessel of the series, will be named „Musala“. Thus, Navigation Maritime Bulgare continues the tradition of naming its new ships according to which bulk carriers are named after Bulgarian mountains and mountain peaks.

Navibulgar News
http://www.navbul.com/en/