НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АВМУ - СЕКЦИЯ СОФИЯ
На 9 януари 2018 г. Асоциацията на възпитаниците на Морското училище  (АВМУ) - секция София проведе годишното си отчетно събрание. По традиция това става в деня на учредяването на морската Алма-Матер - Висшето Военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - празник за Морското училище, празник и за Асоциацията на възпитаниците му.
Както винаги събранието се проведе в Централния военен клуб, зала № 1. Ще отбележа, че и както винаги, на нашите събрания не дойдоха всички членове. Причини много... Но този път все пак бяха повече - около 40 човека, когато се е случвало да се съберат и под 30 души.
Председателят на секцията, вицеадмирал о.з. Минко Кавалджиев откри събранието като напомни и за празника. След това прочете отчетния доклад на УС. В него бе описана работата, която свърши секцията през изминалата 2017 г., бяха похвалени членовете на ръководството, които спомогнаха да бъдат изпълнение всички планирани мероприятия.
След това думата бе дадена на председателят на контролната комисия капитан I ранг о.з. Румен Тотев, т.е. на авторът на тези редове. Прочетох отчета на комисията, извършила ревизия на дейността на касиера на УС Дельо Ярмов. Бе отчетено, че извършените разходи са целесъобразни и счита, че няма извършени злоупотреби и че касиерът е изпълнявал добре задълженията си.
Думата за изказване поиска контраадмирал о.з. Георги Георгиев. Той посочи, че като бивш член на УС на централата на Асоциацията вижда разлика в дейността на централата и тук в София. Секцията е по-активна, по-често се събира. Разбира се, има и пропуски, работата може да бъде и по-добра. Освен това разказа и за някои нови моменти от живота на ВМС и Морското училище.
С това събранието завърши. И както винаги УС на секцията даде скромен коктейл, за да може с чаша вино в ръка присъстващите моряци да разменят мисли, приятелите да се срещнат.
Капитан I ранг о.з. Румен ТОТЕВ
Снимки автора