НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МОРСКА ДИРЯ В ОСНОВАВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКОТО ИНЖЕНЕРНО-АРХИТЕКТНО
ДРУЖЕСТВО ПРЕЗ 1893 Г.

По случай 125 г. от основаването на БИАД

Българското инженерно-архитектно дружество (БИАД) е най-влиятелната в страната научно-техническа организация от края на XIX до средата на XX в. и на нейната история са посветени ценни съвременни изследвания [1] до [5], [6]. Въпреки това обаче сведенията за нейното създаване са неясни и противоречиви, не е уточнена категорично дори датата на основаването на организацията и все още се разпространява недостоверното й наименование Българско инженерно-архитект
урно дружество. Тук представям критичен прочит на предисторията на БИАД, като ползвам и новоиздирени източници от времето на събитията. Във връзка с това моля да имате предвид, че всички дати до 31 март 1916 г. са по Юлианския календар (стар стил). ...

Пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.