НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НА ДНЕШНИЯ ДЕН ... ИЛИ „ЦИРКУЛЯРНО“ ЗА НАЧАЛОТО
НА МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ: 9/22 ЯНУАРИ 1881 Г.

Било е на днешния ден, 22-ри януари или 9-ти януари 1881 г. стар стил, в петък, втория ден след Рождество. Във Военното министерство е приет регламент за обучение на ученици в Морско училище. Това е засвидетелствано със запис под № 7 в документацията на „Отделение инпектор(ат?)“ и е обявено „циркулярно“ на 16-ти януари стар стил.
В казаното дотук няма ново. Ние (аз) не знаем точно кой е работил върху Положението за Морското училище и точно с кого са съгласувани отделните клаузи, в това число и финансовата му част. Същественото е, че се поставя началото на Морско училище. С него са определени и заплатите на учениците през трите години практическа работа след теоретичната им подготовка - 30 „франка“ (лева) на месец. Тази сума се равнява на около 10 грама злато, по борсовия курс сега това са 650-700 лева - заплатата на новоназначен кадрови войник от БА. За сравнение, имаме на разположение публикувана преписка от 1885 г., с която се засвидетелства предаването на семейството на ротен фелдфебел, убит във войната през 1885 г., на лични вещи и заплатата му. Месечното му възнаграждение е било 75 лева.
Положението, както и титулната му част, са написани на все още официалния в Княжеството руски език. При превеждането са налични несъществени недоразумения. Например, как да прозвучи на български език фразата „Объявляется при семъ“. В по-късен период, когато езикът на военната администрация вече е българският, са се ползвали същите стандартни словообороти. Например, „Прикази“ по военното ведомство във връзка с войната от 1885 г. започват с „При това се обявява …“ и т.н. 
Също така в текста на Положението има упоменати субекти, свързани с приемането на ученици, с относително неясно (за мен) съдържание: „Морское управление в Русчукъ“ и „Морскую часть“, която през 1881 г. е завеждал капитан-лейтенант Конкевич.
Малко, но от сърце, да поменем Пионерите с благодарност…

ЯНЧО, трам-тарарам