НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
„МОРЕТО В МЕН” - КОНКУРС НА РАДИО ВАРНА ЗА ЕСЕ
Идеята на конкурса за есе на Радио Варна „Морето в мен“ е да провокира младежите на възраст от 14 до 19 г. да опишат отношението си към морето. Участниците в конкурса представят есе с обем до две номерирани печатни страници (30 реда по 60 знака на ред, включително интервалите). Изискванията за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman, 12 pt. На отделен документ участниците изписват трите си имена, възраст, адрес, телефон, електронна поща и учебно заведение.
Творбите трябва да се изпращат от 01.02.2018 г. до 01.03.2018 г. на e-mail адрес: events.varna@bnr.bg. Важно е в темата на писмото да бъде уточнено, че е за конкурса "Морето в мен"!
Жури от български писатели ще определи и присъди наградите в младежкия конкурс на Радио Варна „Морето в мен“. Изискването на журито е текстът да е авторски. Плагиатство не се допуска. Комисията ще толерира кандидатите с високо ниво на езикова култура и ще поощрява оригиналността на представените идеи.
Читателите на сайта на Радио Варна също ще могат да определят своя фаворит, който ще получи специална награда.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на Радио Варна http://bnr.bg/varna, и на официалната
facebook страница на медията.
Награждаването на лауреатите на конкурса ще бъде на официална церемония на 21.03.2018 г. в Арт салона на Радио Варна.

РЕГЛАМЕНТ
„Морето в мен“ -
Младежки конкурс на Радио Варна за есе

Срок: 1 февруари - 1 март 2018 г.
Организатор на конкурса: БНР - Радио Варна

Условия за участие в конкурса:
Тема:
„Морето в мен“
Възраст на участниците: От 14 до 19 год., включително
Условия: Участниците в конкурса представят есе на тема „Морето в мен “ с обем до две номерирани стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред, включително интервалите). Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman, 12 pt.
На отделен документ участниците изписват трите си имена, възраст, адрес, телефон, електронна поща и учебно заведение.

Период за изпращане на творбите: Творбите трябва да се изпращат от 1.02.2018 г. до 1.03.2018 г. на e-mail адрес events.varna@bnr.bg. В темата на писмото трябва да бъде уточнено, че е за конкурса „Морето в мен“.
Всички есета ще бъдат публикувани на сайта на БНР - Радио Варна и във facebook страница на медията. 
Подбор: Жури от български писатели ще определи и присъди І, ІІ и ІІІ награда в младежкия конкурс на Радио Варна „Морето в мен“. Изискването на журито е текстът да бъде авторски. Плагиатство не се допуска! Комисията ще толерира кандидатите с високо ниво на езикова култура и ще поощрява оригиналността на представените идеи.
Читателите на сайта на Радио Варна също ще могат да определят свой фаворит, който ще получи специална награда.   
Оповестяване на наградените: Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на Радио Варна - www.bnr.bg/varna , и на официалната facebook страница на медията. Награждаването на лауреатите на конкурса ще бъде на официална церемония на 21 март 2018 г., в Арт салона на Радио Варна