НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
БАКС Е ДОМАКИН НА СРЕЩАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
КОРАБНИТЕ СНАБДИТЕЛИ

За първи път през април т.г. в България ще се проведат ежегодните срещи на Борда и Работната група по митническите въпросите на Европейската организация на корабните снабдители (OCEAN). Домакин на събитието ще бъде Българската асоциация на корабните снабдители - БАКС, единствената неправителствена организация, която обединява и защитава интересите на компаниите, опериращи в областта на корабното снабдяване в България. Срещите ще се проведат на 26-ти и 27-ми април в София, а конкретен повод за предстоящото домакинство от страна на БАКС е Първото Българско председателство на ЕС. Официален гост на срещата на Борда на OCEAN ще бъде президентът на Международната асоциация на корабните снабдители - ISSA, г-н Саеед Ал Малик. 
Европейската Организация на корабните снабдители е основана през 1976 с цел осигуряване на оптимален бизнес климат за европейските корабни снабдители и повишаване на конкурентоспособността на сектора като цяло. В Организацията членуват 18 национални асоциации от Европейски държави. OCEAN работи активно в редица области като унифициране на правилата за осъществяване на корабно-снабдителската дейност в Европейските държави, облекчаване на промените и влиянието на BREXIT върху фирмите в бранша, и др. 
Провеждането на срещата на OCEAN в България ще даде възможност да се акцентират предимствата на страната ни като изключително добра локация за снабдяване и да се обърне внимание на особеностите на дейността в Черноморския регион.    
Председателят на БАКС, г-н Александър Александров изрази удовлетворението си от предстоящото домакинство на Асоциацията: „За Българската асоциация на корабните снабдители ще е чест да посрещне в България членовете на OCEAN. За нас това е важна стъпка в утвърждаване на доброто международно сътрудничество и се надяваме да стане практика подобни събития да се провеждат у нас.“

Българската асоциация на корабните снабдители (БАКС)
е създадена на 24.11.1995 г. под името Сдружение „Асоциация на българските корабни снабдители” с цел да обединява, координира и защитава интересите на търговците, занимаващи се с корабно-снабдителна дейност, както и да съдейства и подпомага своите членове при осъществяване и усъвършенстване на специфичната им търговска дейност по обслужване на кораби в българските пристанища. БАКС представлява интересите на своите членове пред държавните органи и институции, корабособствениците и други организации по въпросите на корабното снабдяване. От своя страна БАКС е колективен член на БМК - Българската морска камара, КРИБ - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, OCEAN - Европейската асоциация на корабните снабдители, и ISSA - Международната асоциация на корабните снабдители.

Българска асоциация на корабните снабдители
bssa.bg@gmail.com, office@bssa-bg.com
www.bssa-bg.com