НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПУБЛИКУВА ВАЖНИ НАУЧНИ
ДОКЛАДИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРАЙБРЕЖИЯ

През м. май 2017 г. в Приморско беше поставено началото на Европейски симпозиум - важна периодична научна проява, посветена на изследването, опазването и мениджмънта на биоразнобразието по европейските крайбрежия. Симпозиумът бе организиран от Опимос и Екопан в сътрудничество с БАН, Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Приморско клуб ЕАД. За успеха на проведената авторитетна научна проява ключова роля изиграха институционалната и финансова подкрепа на Община Приморско, Българо-американската кредитна банка, Фондация „Кредо Бонум”, Фондация „Виа Понтика”, „Биоинформ Консулт” ООД, Сдружение „Морски сговор” и „Приморско клуб” ЕАД, отбелязани на титулната страница на изданието.
Международната научна общност (изтъкнати изследователи от 11 страни) посрещна с одобрение, съпричастие и високо оцени навременността на българската инициатива за европейските крайбрежия като оригинална и новаторска идея, която разкрива определени възможности за целенасочено международно сътрудничество. С актуалността на своята тематика проявата в Приморско подхрани подобни научни срещи и в някои от страните участнички. Така например, Република Турция още през същата година обяви, че организира аналогичен международен форум в Измир.

Крайбрежието на Приморско. Архив на „Приморско клуб” ЕАД
Корица на докладите от Приморско.
Това развитие наложи Организационният комитет да организира бързото издаване на научните резултати от Приморско и въвеждането им в научно обръщение. Преди седмица 28 подбрани научни доклади от всичките участвали 65 (5 пленарни, 26 презентации и 36 постера), бяха издадени и се пристъпи към тяхното разпространение. Докладите са публикувани в отделно книжно тяло като приложение на авторитетното българско научно списание „ACTA ZOOLOGICA BULGARIA“.
Впечатлява приносният характер на докладите за състоянието на крайбрежието на Сицилия, каспийското крайбрежие, българското, турското и румънското черноморско крайбрежие. Списанието се издава от Института по биоразнообразие и екосистемни проучвания при БАН и осигурява пълноценен достъп до световната информационна система за биоразнообразие, екология и еволюция. Високият му импакт фактор (0,413, измерен през 2016 г.) осигурява популяризирането на българската инициатива и запазва приоритета на форума в Приморско. Това става важна характеристика на бъдещите негови периодични прояви и ги утвърждава в престижни изследователски форуми. Това е пътят да се издига ролята на българската наука и да се превръща във водеща по проблематиката за европейските крайбрежия. 
Желанието на всички участници в форума от 2017 г. в Приморско бе той да се проведе отново още през тази, 2018 година. Единодушна бе оценката, че условията, които предлага града Приморско и х.к. Магнолиите са отлична среда за конгресен и конферентен туризъм.
Организационният комитет е взел решение, следващият симпозиум „Изследвания, опазване и мениджмънт на биоразнобразието по европейските крайбрежия“ да се проведе в Приморско, Приморско клуб ЕАД през м. май 2019 г. Решението произтича от това, че трябва да се популяризира и да се подготви внимателно следващата проява, която вероятно ще привлече повече участници и страни.
Очевидна е потребността от държавна подкрепа при бъдещото развитие на тази перспективна идея на българската наука по тематика, която има значение за целия Европейски съюз.