НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПО ФАРВАТЕРА НА ВРЕМЕТО, ЧЕТИРИЛОГИЯ НА СПОМЕНИТЕ,
ЦВЕТАН ЦОНКОВ, ИЗД. „СТЕНО“, ВАРНА

Тел. за връзка с автора: 0888/826681

За автора
: Цветан Цонков е роден в гр. Лом през 1943 г. Завършва Морското училище през 1966 г. по специалността „Корабен механик“. Пътувал е с корабите на Параходство БМФ, рейс в „Океански риболов“ и на гръцки кораб като механик. Работи 23 години в Кораборемонтен завод „Одесос“, Варна като сдатъчен механик, началник отдел „Технически контрол“ и търговски експерт.
Книга първа: Морета, кораби, жени, изд. „Стено“, 2018, 195 стр. (издадена)
В книгата се проследява живота на автора от първия спомен на четиригодишна възраст - първата и последна среща с бащата Данаил. Следва описание на живота му до средата на 1975 г.: детство, юношество, младост в Морското училище; първи брак и деца; морска кариера като корабен механик по корабите на БМФ.
Книга втора: Животът - ново начало, изд. „Стено“, 2018, 279 стр. (издадена)
В нея авторът разказва за живота си в новото семейство. Той никога не забравя децата си от първия брак и се грижи нищо да не им липсва. Продължават премеждията му с останалите кораби от кариерата му като главен механик.
Книга трета: Морякът на сушата, изд. „Стено“ (подлежи на издаване)
Обхваща периода на работа в Кораборемонтен завод „Одесос“, Варна в продължение на 23 години. Изпълнява длъжностите сдатъчен механик, началник отдел „Технически контрол“ и технолог в търговския отдел. След промените от 1989 г. е експерт по офериране и кораборемонт в новосъздадената търговска кантора до края на службата в завода. Участва със собствени средства в касовата приватизация на завода и в учредяването на РМД „КРЗ-Одесос“ от един рейс на траулер „Офелия“ и един рейс на гръцкия кораб „Джон GR”. Отразява реалистично икономическия живот, любовните връзки в джунглата на живота от 1 април 1983 г. до 31 декември 2002 г. Поради големия обем книгата ще бъде разделена на две части.
Книга четвърта: Морякът и старостта, изд. „Стено“ (подлежи на издаване)
Отразен е живота му от 1 януари 2003 г. до 10 ноември 2014 г., а имено пенсионирането му на 1 май 2006 г., втори развод и сдобиване с лично жилище, участие във фондове и писане на мемоари. Както и вездесъщите му приятелки в нощта.