НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
БИЛ ЛИ Е МАЙКЪЛ ФАРАДЕЙ ЛИЧЕН ПОЗНАТ НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН
Не по-късно от 2003 г. в българската литература е разпространено твърдението като как на големия възрожденски учен д-р Петър Берон  „лични познати са Фарадей и Хумболт” [1]. През следващите 10 години се използва изключително тази версия [2], [3], но в най-ново време само едното голо познанство очевидно не задоволява вече нашенски почитатели на сензационно четиво и беше съчинено, че след 1843 г. в Париж той (П. Б.) вече „обменя идеи с Хумболт и Фарадей” [4]. Положително вече се досещате, че нито един майстор на това омайно научно сътрудничество досега не е благоволил да публикува поне един източник за доказателство.
Всъщност единствената податка за все пак що-годе някаква връзка между д-р П. Берон и световно известния английски учен е в статия на акад. Милко Борисов от 1984 г., посветена уж специално на историко-физически прочит на Бероновото творчество. В действителност въпросната публикация е популярна по характер и не представлява задълбочено историко-научно изследване. Конкретно за евентуална връзка на П. Берон с М. Фарадей изтъкнатият физик споменава следното: „Берон се запознава и с произведенията на Фарадей, към когото се отнася с голямо уважение, и дава висока оценка на откритите от него закони при електролизата. Той познава и откритието, направено от Фарадей, на електромагнитната индукция” [5, с. 113]...

Пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Портрет на Петър Берон е изобразен върху съвременната българска десетолевка. Това изображение е от банкнота, емисия от 2008 г.