НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
МАЛКО ИЗВЕСТНО СТИХОТВОРЕНИЕ НА БОЖДАР
БОЖИЛОВ ЗА ФАРОВЕТЕ НА НОС ГАЛАТА И НА НОС
КАЛИАКРА


СИГНАЛИ
Фара на Галата светне и гасне.
Върху индигото синьо на мрака
пише с тирета и точки: „Опасни
тук са скалите! Зората почакай!“

Светва тире. Пак тире. Точка сетне.
Буквата „Г“ фара с блясък чертае.
Гасне и светне, гасне и светне,
Влажното утро догде засияе.

А Калиакра от север говори:
Светне с тире, после с точка, с тире пак.
Мигат звездите с тирета отгоре,
с точка отвръща им земния тих бряг.

Туй са селата, които почиват,
И градовете сред мрака заспали.
Всички сигнали най-сетне се сливат
в тия сребристи огромни сигнали.

Гдето от изток трептят над водата,
срещнати с радост от чайките бели.
„Пътят свободен е“ - пише зората,
Тръгват на път параходите спрели.

Божидар БОЖИЛОВ

Стихотворението на родения във Варна известен български поет,  публицист, преводач, критик и драматург Божидар БОЖИЛОВ (1923 - 2006 г.) „Сигнали“ е публикувано преди 50 години във в-к „Маяк“ (бр. 4, 7 февруари 1968 г.).

Фоторепортажът за фара на нос Калиакра е на Иво ТАНЕВ