НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
В БЪЛГАРСКОТО ТЪРГОВСКО ПАРАХОДНО
ДРУЖЕСТВО И ГЛАВНИТЕ МЕХАНИЦИ СА
ПОЛУЧАВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПАРИ

По повод 110-та годишнина от рождението и 40-та годишнина от смъртта на главния механик Богдан Проданов
За главния механик от БТПД и от Параходство „Български морски флот“ Богдан Проданов сме писали неведнъж в „Морски вестник“
(http://www.morskivestnik.com). Новоиздирен със съдействието на колегите от Държавен архив - Варна документ ни кара да коригираме нещо от вече публикуваното. Там посочваме, че: „От 1938 г. е първи механик на „Княгиня Евдокия” и „Цар Фердинанд”. Да, този документ също посочва, че от 20 декември 1938 г. до 9 януари 1939 г. Богдан Проданов е бил първи (главен) механик на парахода „Евдокия“, но, забележете: „И.Д“ („изпълняващ длъжността“). С други думи, само е замествал титуляра главен механик.
В „Алманах на капитаните и главните механици от Параходство „Български морски флот“ 1892 - 2007“ (Варна, 2007, с. 264) пише, че Богдан Проданов е утвърден за първи механик на „Княгиня Евдокия“ на 12 декември 1940 г., т.е. - година по-късно, откакто е бил „И.Д.“ на кораба, на който постъпва като стажант механик в БТПД през 1932 г. Новоиздиреният документ обаче е интересен и с още нещо. Тази ведомост е за „представителните“ пари на „И.Д. главния механик“. Това е малко известен факт. Представителните пари и днес са практика, но те се дават само на капитаните. А тогава, очевидно, такива средства са получавали и главните (първите) механици!
Размерът на тези представителни пари (при надница от 250 лв) е 166 лв, а след удръжките - 152 лв, като това са средствата, които се полагат на главния механик за 20 надници. Това означава, че при 30 дни на кораба той би получил приблизително толкова пари, колкото е надницата му. Без да претендираме за голяма точност, то пропорцията „месечно възнаграждение - представителни пари“ и днес е почти същата.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Главният механик Богдан Проданов (1908 - 1978 г.).