НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРЕДИ 70 ГОДИНИ: НОВОРОДЕНО БЕБЕ НА БОРДА НА ПАРАХОДА „БЪЛГАРИЯ“
Архивът потвърждава: Любопитен случай от времето на легалната еврейска емиграция по море от български пристанища и с български кораби след края на Втората световна война

През 2017 г. се навършиха 125 години от създаването на Българското търговско параходно дружество (БТПД) - Варна, поставило началото на съвременното ни национално морско търговско корабоплаване след Одвобождението. Юбилейната годишнина бе отбелязана от Параходство „Български морски флот“ АД (БМФ) - правоприемник на БТПД от 1947 г., когато то престава да съществува. В Държавен архив - Варна, в два отделни фонда, се съхраняват основните документи, отразяващи всички етапи от развитието на двете параходни дружества до приватизацията на БМФ през 2008 г., а в някои отношения и след това. Това са Фонд 3К - Българско търговско параходно дружество, и Фонд 75 - Параходство „Български морски флот“. Тези фондове са известни на изследователите и се използват системно от тях. Понякога се налага и от самото Параходство БМФ да търсят помощта на Държавен архив - Варна за различни справки и проверка на данни.
Такъв случай имахме и през юбилейната за БМФ година, когато получихме запитване за проверка на любопитен случай: раждането на дете на борда на парахода „България“. Гражданинът на Израел Яхиел Лоя бе изпратил молбата си до БМФ, в която искаше официален документ, който да потвърди раждането му на 12 декември 1948 г. на борда на парахода „България“. Във ведомствения архив на Параходството такива данни (след близо 70 години) не се съхраняват, затова колегите се обърнаха за помощ към Държавен архив - Варна.
Проучването показа, че във Фонд 75 се съхранява корабният дневник на парахода „България“ от този период, когато негов капитан е Иван Станчев. В него стриктно вахтеният офицер - старши помощник-капитанът Димитър Хаджииванов, е отбелязал: …

Пълния текст на тази статия на Пресиян ПАНАЙОТОВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Параходът „България“, 1947 г. Фонд на Военноморския музей.