НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КРЗ „ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” - 1992-1999 Г. - РАВНОСМЕТКА И 20
ГОДИНИ ПОГЛЕД ОТСТРАНИ (ПОСЛЕПИС)

Материалите със заглавието „КРЗ „Флотски арсенал” - 1992-1999 г. - равносметка и 20 години поглед отстрани“, които досега бяха публикувани в „Морски вестник“, са писани от мен през октомври 2017 г., непосредствено след отбелязването на 120-та годишнина от рождението на завода. Никога не съм имал намерението те да излизат в публичното пространство и да стават обект на обществено обсъждане. Затова съм длъжен да дам обяснение за това как година по-късно те се появяват на страниците на „Морски вестник“.
В началото на 2017 г. ме покани в кабинета си управителят на завода г-н Г. Стойков и ми предложа да бъда включен в организационния комитет по подготовката за отбелязване на 120-та годишнина на КРЗ „Флотски арсенал“. Аз му казах, че според мен доста по-рано трябваше да започне подготовката, но все пак приех поканата. Няколко пъти се събира организационният колектив и в общи линии предложихме на г-н Стойков мероприятията, отговорниците, сроковете, ресурсното и финансовото осигуряване. Аз лично настоявах за изпълнението на две неща:
Първо. Дописването на историята за дейността на завода за последните 20 години. Съображенията ми бяха, че все още участниците са в завода, документите за дейността са в архивите, резултатите са видни.
Второ. Подготовка и предлагане за обсъждане и утвърждаване на „Концепция за развитието на КРЗ „Флотски арсенал“ за периода 2016 - 2030 г.“ Целта беше да се отчетат резултатите от изпълнението на концепцията за изпълнението на концепцията 1997 - 2015 г. и настъпилите промени.
За съжаление, нито едната от тези задачи не бе изпълнена. Сборникът „100 години КРЗ „Флотски арсенал“ излезе от печат в средата на 1997 г. и в него са отразени живота и дейността на завода до средата на 1996 г. Аз бях директор на завода до август 1999 г. и поради тази причина съм описал най-важните работи в този тригодишен период. За никаква равносметка не става дума и не е моя работа аз да правя такава. По този начин смятам, че изпълних последното си задължение към КРЗ „Флотски арсенал“.
Едно нещо обаче ме изненада и притесни. В програмата за честването на 100-годишнината се проведе юбилейна техническа конференция. Участниците бяха помолени за оставят в писмен вид своите изложения, които след това да бъдат обект на анализ. Сега, 20 години по-късно, когато поисках да прегледам тези материали, се оказа че не само никой не си спомня, но и че такива документи няма. Как, по-какви причини, по чие нареждане са унищожени, за мен остана неясно.
Във втората част на изложението само съм констатирал фактите, без да правя оценки, изводи и предложения за решение (макар че бих могъл да го направя, ако някой го поиска). Нещата се повтарят по правилото: ново правителство - ново ръководство на завода - нови съкращения. Уволнени бяха всички военнослужещи - офицери и старшини (повече от 50 души), повечето от които на възраст 35 - 40 г. В същото време от ВМС към завода не постъпи нито един. Голяма част от тези специалисти се реализираха извън завода. Само в МТГ „Делфин“ за тези 20 години се реализираха десетки бивши арсеналци, някои от които продължават да работят и в момента. Абсолютно необясним за мен е фактът, че нито едно

„Главата“ на юбилейния вестник „100 години Флотски арсенал“ - издание на в. „Българска армия“.
О.з. капитан І ранг Филип МАРКОВСКИ
Стихотворението „Празнично“ на капитан І ранг Чони ЧОНЕВ (1948 - 2011 г.), поместено в юбилейния вестник „100 години Флотски арсенал“. Всъщност, в него е казано всичко за миналото, настоящето и бъдещето на Флотския арсенал.
правителство не опита да издигне като управител човек от завода, човек работил продължително на различни постове. Такива имаше десетки. Вероятно и мнозина биха отказали, след като оценяват, че животът на правителствата е кратък. Най-успешно при тези обстоятелства и най-добри резултати постигна Г. Стойков, макар че и той два пъти беше уволняван.
С всички управлявали завода след мен аз съм се срещал. На всички до един съм дал сборника „100 години КРЗ „Флотски арсенал“ с едно и също пожелание: „Дано не си последният управител на завода“. Последният сборник, който имах, получи Данко Момчилов при единствената ни среща. Предпоследния сборник подарих на премиера Бойко Борисов за това, че отмени заповедта на министър Ненчев за назначаването за управител на завода С. Попов след като се стигна до протестни действия и последният не бе допуснат до територията на завода.
При срещата ми с Данко Момчилов го запознах, че съм изготвил в писмен вид материал, който се намира в деловодството на завода и го моля да го предаде на ресорния министър на отбраната А. Величков по всяко време на негово пристигане във Варна. От януари до август т.г. такава среща не се състоя. Поради това си позволявам да задам въпросите чрез „Морски вестник“:
1.Г-н зам. министър, не е ли цинизъм да смените цялото ръководство на КРЗ „Флотски арсенал“ - най-печелившият завод на ТЕРЕМ, от чиито доходи години наред се издържа и централното му ръководство? За това ли, че управителят Г. Стойков не се страхува да възразява против някои Ваши и назначени от Вас ръководители в ТЕРЕМ? Какви са тези действия и методи на управление?
2.Убедени ли сте, че новото ръководство ще постигне по-добри резултати или са Ви нужни послушници, които сервилничат пред вишестоящите и не ги интересува съдбата на КРЗ „Флотски арсенал“?
3.Колко нови клиенти намери централното ръководство на КРЗ „Флотски арсенал“, колко търговски договори за ремонт сключи?
4.Колко технологии разработи ТЕРЕМ за новопостъпилата във ВМС техника и въоръжение, колко договори за покупка на такива технологии сключи?
5.Колко специалисти от КРЗ „Флотски арсенал“ изпрати ТЕРЕМ на обучение за усвояването и евентуално последващото ремонтиране на тази техника и на това въоръжение?
Не искам да получа отговор. За себе си аз имам отговор. Потърсете този отговор за себе си. И нещо, което много ми се иска да стане колкото се може по-скоро. Отидете в КРЗ „Флотски арсенал“, срещнете се с работниците, служителите, с инженерно-техническия персонал и дано да разберете какво настъпи в завода през последните 7-8 месеца.
В заключение, макар че през последните 20 години заводът всячески се източваше, все още съм оптимист, че за КРЗ „Флотски арсенал“ има бъдеще. В 120-годишната история на завода е имало и много по-тежки времена. Господа управляващи, не позволявайте да се повтори историята с Авиоремонтния завод „Георги Бенковски“, защото след „1“ следва „0“!
На компетентните специалисти препоръчвам да се запознаят с книжката „Авионосец“, посветена на 100-годишнината на Черноморския корабостроителен завод в град Николаев от неговия дългогодишен директор Юрий Макаров. През 1997 г. Черноморският завод и КРЗ „Флотски арсенал“ по едно и също време честваха 100-годишнината от своето създаване...

(Край)
О.з. капитан І ранг Филип МАРКОВСКИ

30 август 2018 г. КРЗ „Флотски арсенал” - 1992-1999 г. - равносметка и 20 години поглед отстрани (1)

1 септември 2018 г. КРЗ „Флотски арсенал” - 1992-1999 г. - равносметка и 20 години поглед отстрани (2)
3 септември 2018 г. КРЗ „Флотски арсенал” - 1992-1999 г. - равносметка и 20 години поглед отстрани (3)
5 септември 2018 г. КРЗ „Флотски арсенал” - 1992-1999 г. - равносметка и 20 години поглед отстрани (4)
7 септември 2018 г. КРЗ „Флотски арсенал” - 1992-1999 г. - равносметка и 20 години поглед отстрани (5)