НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОСТРОЕНИЯТ ВЪВ ВАРНА 25 000-ТОНЕН VISEU Е В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

Неведнъж в публикации на „Морски вестник“ сме подчертавали, че строителството на 23 500-тонните и по-късно на 25 000-тонните кораби за насипни товари в Корабостроителния завод „Г. Димитров“ - Варна, е важна страница от историята на българското корабостроене. И докато построените за Параходство БМФ кораби от този проект са известни на нашата аудитория, построените за чуждестранни клиенти бълкери остават встрани от вниманието ни. Несправедливо, защото те също са част от тази важна страница от историята на българското корабостроене.
Със съдействието на колегите от Държавен архив - Варна, издирихме кадри от изплаването в едната от доковите камери на завода на 25 000-тонния VISEU (ІМО 7512090), построен за румънското държавно параходство NAVROM. Това се случва на 19 юли 1975 г. А залагането на първата дънна секция на строителен № 114 става на 10 май 1975 г. Това говори за много добри темпове на работа по време на строежа. Но! Предаването на кораба на собственика му става едва на 30 март 1976 г. Това пък говори за проблеми в довършителния етап, но напълно е възможно и причините да са други.
Каква е по-нататъшната съдба на кораба? След промените през 1990 г. VISEU запазва името си и пристанището на домуване (Констанца), но става собственост на частна румънска шипингова компания. През 1996 г. за няколко месеца е преименуван на AGAT, но още през 1997 г. е отново VISEU. Така до август 2000 г., когато получава името VALERIA. Под това име пристига в Chittagong, Бангладеш, на 21 януари 2007 г., където е продаден за нарязване на скрап. Независимо от това кой е собственикът на VISEU, той не сменя румънския флаг и пристанището на домуване. А трите десетилетия експлоатация са нелош атестат за продукцията на варненските корабостроители.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимките са от Фонд 616 (ДП „Българска фотография“) на Държавен архив - Варна

VISEU (ІМО 7512090), вече като VALERIA. Източник: http://www.shipspotting.com/