НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ МОРСКОТО
УЧИЛИЩЕ

На 31 август в Арт-салона на Радио Варна бе отбелязана 85-ата годишнина от рождението на капитан ІІІ ранг Неделчо Великов - основател и ръководител на катедра „Корабостроене“ в Морското училище. Присъстваха негови близки, колеги, обучаеми.
Неделчо Великов е роден на 31 юли 1933 г. в село Марково, Шуменска об­ласт. Завършва кадетския курс на Морското училище през 1952 г. с пълно отличие и е изпратен за обучение в Корабостроителния факултет на Висшето военноморско инженер­но учили­ще „Ф. Э. Дзерджински“ в Ленинград, което завършва със златен медал. В България за кратко е в Конструк­торското бюро на КРЗ „Флотски ар­сенал“ - Варна. През 1958 г. е назначен за преподавател по „Хидродинамика“ и „Теория и устройство на ко­раба“ в Морското училище. От следващата година в него започва обучението на инженери-корабостроители. Началник на новата катедра „Корабостроене“ от 1963 г. е Неделчо Великов, който е главен организатор на подготовката на четири випуска корабостроители (1959 - 1967 г.) - привлича преподаватели, осигурява литература, стаж и плавателна практика на курсантите, сам преподава основните корабо­строителни предмети. Много от неговите ученици по-късно стават водещи инже­нери в бъл­гарското корабостроене, което тогава е във възход.
През 1968 г. капитан ІІІІ ранг Неделчо Великов защитава кандидатска дисертация в Ленинград, но не получава научната степен поради внезапната му кончина едва на 35 години.
Бяха прочетени отзиви за него от съвипускника му контраадмирал о.з. Костадин Русков и от неговия бивш курсант доцент д-р Любен Иванов. Спомени споделиха доцент д-р Пейчо Калоянчев и капитан І ранг о.з. доцент Филип Недялков. Прочувствено слово произнесе капитан І ранг о.з. Христо Великов - брат на Неделчо Великов.
След това бе представена книгата „Знак на признание“ - сборник разкази, спомени и документи от и за преподаватели от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, дело на инициативен комитет, в който са корабостроители, завършили Морското училище в периода 1961 - 1966 г. От този период са и представените 14 преподаватели (7 починали).
Книгата започва с предисловие на началника на училището флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров и въведение от съставителя д-р инж. Михаил Бояджиев. След това са страниците, посветени на азбучно подредените преподаватели в два раздела (починали и съвременници), които разказват за живота, преподавателската дейност, научните достижение и човешки качества на всеки от тях.
Повествованието (167 страници, 67 снимки и документи) се основава на техни лични интервюта, на спомени на родственици, колеги и обучаеми, на документи, издирвани в лични и институционални архиви. Обяснимо са представени преподаватели предимно по техническите дисциплини - капитан І ранг Йордан Пращинков, капитан І ранг доцент д-р Кирил Медникаров, капитан І ранг Крум Михайлов, професор Симеон Симеонов, капитан І ранг доцент д-р Стоян Кюлджиев,  капитан І ранг доцент Коста Керемедчиев, капитан І ранг доцент Костадин Янков, капитан І ранг доцент д-р Кръстю Малчев, инж. Снежина Проданова, капитан І ранг доцент д-р Христо Богданов, а така

Капитан ІІІ ранг Неделчо Великов.
също по общообразователните дисциплини - майор Христо Грамчев, Иван Ралчев и Георги Георгиев, и по английски език - доцент д-р Вяра Петкова.
В своята цялост, наред с интересните портрети на своите достойни герои, сборникът разкрива различни страни от учебния и казармен живот, от нивото на педагогическия процес, от научните търсения, от учебната практика и отношенията между началници, преподаватели и курсанти в началото на 70-те години на миналия век, хвърля мостове към съвременността, по които минават носталгия, сравнения и изводи. Главният от тях е, че и днес ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е във фарватера на традициите, съхранявани и развивани от предишните поколения преподаватели.

Валентин ДИМИТРОВ, снимки на автора
съвместна публикация с Pan.bg

Още за капитан ІІІ ранг Неделчо Великов в „Морски вестник“:
1 април 2018 г. Първият началник на катедра „Корабостроене” в Морското училище