НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КАК ЕДИН БРОЙ НА ВЕСТНИК „НАРОДНА МЛАДЕЖ“ МЕ
ЛИШИ ОТ ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВОЕННОМОРСКА АКАДЕМИЯ

Тогава, в армията, се провеждаше обучение и по политическа подготовка. Участваше целия личен състав, без изключение, разделен в поделенията на групи по квалификационни нива. Всяко ниво по отделен годишен тематичен план. Ръководех групата на матросите в бреговото поделение, където служех. Изучаваха се теми от историята на първите две български държави. С ръководителите на групи се провеждаше задължителна подготовка, по всяка следваща тема от учебния план. Предварителното ни обучение се организираше в така наречените „постоянно действащи семинари” (ПДС). Планираха се като семинарно методически занятия, но се използваха основно за запознаване със съдържанието на темата, а понякога дори и чисто организационно.
В политико-просветната стая (ППС) на един от дивизионите провеждахме ПДС. До края на първия учебен час оставаха десетина минути. Заместник-командирът по политическата част (ЗКПЧ) на дивизиона, ръководител на нашия ПДС, беше завършил с указанията си по разглеждания учебен въпрос и ни предоставяше възможност за въпроси, мнения, дебати и дори предложения, свързани със съдържанието и методиката за провеждане на занятята по новата тема.
Рядко използвахме предоставеното ни време по предназначение. Така стана и днес. Още не беше ни дал думата и настана оживено надприказване. Ораторите говореха приповдигнато и бързо, като че ли трябваше за един миг да изкажат всичко, което са си намислили. Имаше и такива, дето прикриваха уста с ръка и шепнеха съзаклятнически така, че да ги чуват всички. В словестната изява, водеха „старшите”. Те си бяха и старши. Най-възрастните в групата, в последната година за престой в младши офицерско звание. Преразказваха оживено как и с какво лично са допринесли за изпълнението на почти „засекретената” операция, провеждана в бригадата, от снощи. От купищата безразборни приказки, все пак разбрах, че служба „Военно контраразузнаване” (ВКР) в бригадата, събира вчерашния брой на вестник „Народна младеж” (Н.М.). Нямах никаква, ама никаква представа за какво точно става дума. Те не коментираха, не се и опитваха да коментират причините за акцията. Разказваха за своя личен принос в нейното изпълнение, за своето старание и безрезервно усърдие.
Сутринта не ходих в поделението. Дойдох направо тук, за занятието, и сега научавах за случилото се. Не разбирах истинската причина за събирането на вестника и защо „специална служба” го върши. ...

Пълния текст на този разказ на о.з. капитан І ранг Лъчезар ЛАЗАРОВ
можете да прочетете в рубриката „Спомени на флотски ветерани“.

О.з. капитан І ранг Лъчезар ЛАЗАРОВ
Снимка от фотосесия, направена преди 1989 г. за нуждите на пропагандата и агитацията във Военноморския флот. Архив на „Морски вестник“.