НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КЪМ ИСТОРИЯТА НА ПЪРВАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ В
БЪЛГАРИЯ  РУСЕ - ВАРНА 1866 Г.

С немалко противоречия и неясноти в историята на строежа на железопътната линия Русе - Варна нейната 150-годишнина беше посрещната от историографията на българската техника и българската общественост. Например привърженици на един от забележителните историко-технически куриози, охотно разпространяван в интернет, уверяват как между 1883 и 1885 г. оттук минавал и легендарният „Ориент експрес” [1], [2, с. 114-115], [3], [4]. Българската следа в ранната история на прочутия влак се нуждае от отделно проучване и представяне, а тук само припомням факта, че през 1883-1885 г. между Гюргево и Русе няма нито мост, нито ферибот. Няма да занимавам читателите и с пространно изложение на историята на строителството на тази железопътна линия, но предлагам някои основни моменти от ранната й история, като ползвам преди всичко източници от времето на събитията. Предварителни уговорки:
а) всички дати до 31 март 1916 г. по правило са по Юлианския календар (стар стил), но при цитиране на чуждоезиков източник от XIX в., в който датата е по Григорианския календар (нов стил), в скоби я посочвам по ст. стил;
б) осъвремених незначително текста на цитатите от възрожденския печат така, че, от една страна, да го приспособя отчасти към сегашния правопис, но, от друга, да запазя характерни изразни средства и най-вече - да не променя същността на информацията [58].      
Кога започва строителството на ж.п. линията
В българската историческа литература от години е възприета версията: „Непосредствената работа по изграждането на железницата Русе - Варна започва на 21 май 1864 г., когато на брега на Дунава в Русе, при тържествена обстановка, е направена първата копка. Строителството започва едновременно от Русе и откъм Варна” (подч., И.А.) [5, с. 14], [6, с. 159]. Две основни твърдения в тази версия се нуждаят обаче от проверка въз основа на източници от онова време.
Първо. Правена ли е тъй наречената „първа копка”[2, с. 57] на 21 май 1864 г.? На 2 юни 1864 г. браилски вестник помества следната дописка, изпратена от Русе на 24 май с.г.: „От управителите на Съдружеството на железний път от тук [Русе] за Варна бяха призвани на 21 того сичките тукашни местни Началства, сичките консули и сичките представители на различните тука народни общини на мястото, дето ще бъде станцията. След молитвите и молитствуванията, които станаха, призваните бяха поканени на обяд, дето, като ядоха и пиха […], царс.[ката] музика развеселяваше събранието. Защото станцията ще бъде под градските градини, дето обикновено се стича градът на разход[к]и, тоя ден, като е празник, множеството на зрителите беше безбройно и представлението магическо” [7].
Оказва се, че единственият известен понастоящем български първоизточник за събитието съобщава само за тържество, в което преобладава веселието на маса, но няма нито дума за сторена първа копка. …

С пълния текст на статията на инж. Иван АЛЕКСИЕВ (в PDF-формат)
можете да се запознаете тук.

Титулната страница на книгата „Железопътното дело на Балканския полуостров” от Радослав М. Димчов от Ловеч, 1894 г. - https://archive.org/
Белгийски локомотив тип Couillet, 1867 г. - https://www.gracesguide.co.uk/