НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НОВ ТИП БРОНЗОВА РИМСКА ПРОВИНЦИАЛНА МОНЕТА НА АНХИАЛО ОТ ИЗТОЧНА УКРАЙНА
В частната сбирка на украински гражданин от град Донецк в Източна Украйна се съхранява една много интересна бронзова римска провинциална монета от едър номинал, отсечена в монетарницата на град Анхиало (дн. гр. Поморие, Бургаска обл.) от името и при управлението на римския император Комод (180-192) - последният представител на династията на Антонините. Нещо повече - вероятно в случая става въпрос за нов и неизвестен към момента монетен тип, продукт на анхиалската монетарница от края на II в., който по всяка вероятност не е описван досега в каталозите и нумизматичните изследвания, посветени на бронзовото провинциално римско монетосечене на градовете в българските земи от епохата на Ранната Римска империя през I - III в. В науката друг екземпляр, подобен като тип на този, засега не е известен.
Тъй като информацията за въпросния екземпляр е от Интернет, а локацията на собственика й е град Донецк, понастоящем част от територията на печално известната (поради гражданската война, бушуваща там, б.а.). Донецка област в Източна Украйна, с голяма степен на вероятност може да се предположи, че интересуващата ни находка, обект на настоящата работа, всъщност е била намерена и произхожда именно от района на въпросния украински град или някъде от неговата околност. По всяка вероятност разглежданата в случая монета е попаднала там по търговски пътища. ...

С пълния текст на статията на Любомир ВАСИЛЕВ (в PDF-формат) можете да се запознаете тук.