НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЗА МОНЕТИТЕ НА ДИОНИСОПОЛИС - № 5. ПЕНТАСАРИИ НА АЛЕКСАНДЪР СЕВЕР
На 29 април 2018 г. в интернет сайта eBay продавача от САЩ „ancient_treasures” продаде на търг с крайна цена от 7,16 $ една интересна монета, отсечена по времето на римския император Александър Север (222-235 г.) в Дионисополис (дн. Балчик), която ще бъде представена в редовете по-долу.
На аверса на монетата е представен бюст на император Александър Север, надясно, с лавров венец и драпирана дреха. Около него е изписана следната трудно четима легенда: (...)
На реверса на този паричен знак е представен Дионис, прав, насреща, с глава надясно. В краката на бога е седнала пантера, над която с дясната си ръка Дионис държи съд за течност, а с лявата - тирс. Вдясно от божеството е нанесена буква „E”, показваща стойността на монетата - пентасарион, т. е. пет асария. Легендата, която е изписана от тази страна, също е зле запазена. Тя показва кой е градът-издател на монетата -  (...)
Относно съда, който държи Дионис с дясната си ръка, са изказвани различни мнения. Големият български нумизмат Никола Мушмов го нарича „чаша” (Мушмов 1912, 13, № 104), Господин Жеков го определя като „каничка” (Жеков 2003, 52, № 28), а Янислав Тачев вижда в изображението „кантарос” (Тачев 2016, 60, № 181).
Представеният екземпляр е с тегло 9,80 гр. и диаметър 25,98 мм, а референциите му са следните: Мушмов № 104, Жеков № 28, Тачев 181.
Тук ще представя и още няколко монети от същия тип и номинал, които са продавани на световни аукциони, като №1, 2 и 3 вероятно са отсечени с една и съща двойка монетни печати. Тяхната иконография е идентична с тази на описаната по-горе монета. Всички те, както и вече представената монета, представляват паметници от миналото на нашето Черноморие и негови свидетели и съвременници. ...

Пълния текст на статията на Калоян ДИМОВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Обр. 1. Монетата от eBay (after ancient_treasures, 29.04.2018).