НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ИНИЦИАТИВА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
НА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕСЕБЪР

През месец август т.г., в навечерието на празника на града, кметът Николай Димитров представи в Старото кметство книгата „Кметовете на Несебър след 1878“. Изданието е поръчано и финансирано от Община Несебър. В него в хронологичен ред се проследяват управниците на града в следосвобожденския му период, като по този начин се очертава дългата история на приемственост и последователност в управлението на Несебър. В книгата са описани усилията и делата на много поколения кметове, общински председатели, председатели на комисии работили за каузата на града и неговия просперитет  и бъдеще. 
В навечерието на 35-та годишнина от вписването на Старинен град Несебър в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, Националната ни библиотека „Св. св. Кирил и Методий” изпрати изданието „Кметове на Несебър след 1878 г.” на 41 световни библиотеки, съобщи на страницата си
http://www.nessebarinfo.com/ българската черноморска община. Сред тях са Конгресната библиотека във Вашингтон и световни книгохранилища като Руската държавна библиотека, Библиотеката на крал Алберт I в Брюксел, националните библиотеки в Мадрид, Рим, Анкара и Токио, Кралската библиотека в Швеция, националните библиотеки в Пекин и Париж. 
Начинанието на националното ни книгохранилище показва, че примерът  на Старинен Несебър може да бъде кауза на всички големи културни и научни институции в страната - така, както преди повече от 30 години несебърските управници и музейни работници с подкрепата на БАН тръгват по дългия път за опазването и превръщането на града в световна културна ценност. 
Обединените усилия водят до един от големите успехи на българската култура, когато на 9 декември 1983 г., Старинен Несебър е вписване в Списъка на световното културно и природно наследство. Включването на града утвърждава изключителната му стойност като културен и природен обект, който трябва да бъде запазен за благото на човечеството.
Обединените усилия на кметовете на Несебър, на българската културна и научна общественост са проследени грижливо в изданието, което Националната библиотека разпространи сред своите чуждестранни партньори. С това още веднъж се потвърди, че Старинен Несебър не е кауза на една българска община, а национална отговорност.
Включването на изданието във фондовете на 41 световни книгохранилища  е подкрепа както за статута на Старинен Несебър, така и за многобройната българска диаспора и поколенията млади българи, които растат като граждани на света и се нуждаят от свои национални духовни опори.

Корица на разпространеното издание на Община Несебър и ГЕОПАН - „Кметове на Несебър след 1878 г.”.
Несебър - древност и съвремие. Сн. Архив на Община Несебър
Документ от 9 декември 1983 г., с който Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО удостоверява вписването на Старинен град Несебър в списъците на световното културно и природно наследство.
Документ от 9 декември 1983 г., с който Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО удостоверява вписването на Старинен град Несебър в списъците на световното културно и природно наследство.