НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРЕЗ 1971 Г. КАПИТАН Д. РАДУЛОВ ЗАСТАВА С „ЛЮБЕН
КАРАВЕЛОВ“ В КОЛОМБО БЕЗ ПИЛОТ, БЕЗ ВЛЕКАЧИ И С
АВАРИЙНО УПРАВЛЕНИЕ НА РУЛЯ

През 1971 г., по време на плаване в Индийския океан, моторният кораб „Любен Каравелов“ с капитан к.д.п. Димитър Радулов получава сериозна повреда в рулевата машина. Времето се влошава и въпреки усилията на екипажа, рулевата машина остава извън строя. Тогава? Тогава „Капитанът на кораба Димитър Радулов реши: с помощта на проволки, навити на барабана на винча, „Любен Каравелов“ да премине на аварийно управление. По този начин корабът пристигна до рейда на Коломбо“ (тогава в Цейлон, днес - в Шри Ланка, бел. ред.) ... - пише журналистът Михиал Михайлов (главен редактор на в. „Маяк“, светла му памет!) в информация, поместена в тогавашния варненски официоз „Народно дело“ (3 ноември 1971 г.).
Какво става по-нататък? Капитан Радулов влиза във връзка с агента на Параходство БМФ в пристанището и иска спешно два влекача, с чиято помощ да маневрира и да застане на кея. Само че началникът на пристанището отказва да изпрати влекачи и предлага на капитана да подпише договор за спасяване на кораба. А след това ще получи и влекачите. Капитан Радулов отказва. Защо? Защото стойността на „услугата“ е приблизително равна на половината от стойността на кораба и на товара, който пренася. Екипажът продължава да се опитва със собствени сили да се справи с аварията, но след пет дни безуспешни усилия капитан Радулов, подкрепен от своите помощници, решава да направи маневрата с аварийното управление на рулевата машина. Според М. Михайлов: „голяма рядкост в световната морска практика“. Вероятно е прав. Със сигурност това изисква смел и опитен капитан, сплотен и добре сглобен екипаж. Маневрата е успешна и е направена „пред слисаните погледи на пристанищните власти“. Вероятно е било така.
Но при всички случаи това решение на капитан Д. Радулов и неговото изпълнение не бива да бъде забравено. Да не забравим и още една немаловажна подробност: това е първият рейс на капитан Д. Радулов с „Любен Каравелов“ и с този екипаж. Фактът, че остава на неговия мостик до края на 1974 г., когато излиза в пенсия, може би също има нещо общо със случката в Коломбо.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Факсимиле от публикацията във в. „Народно дело“ от 3 ноември 1971 г.
Моторният кораб „Любен Каравелов“. Снимката е направена през 1965 г.