НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЗА МОНЕТИТЕ НА ДИОНИСОПОЛИС - № 11
Част от колективна монетна находка и други ранни монети от типа Дионис/Грозд

До сега в поредицата „За монетите на Дионисополис” много рядко съм се спирал на предримските монети парични знаци на черноморския град. Тези ранни емисии са коментирани единствено в материали № 2 и 3.
В интернет попаднах на три ранни монети на Дионисополис (дн. Балчик), които към момента на написването и публикуването на настоящия материал (януари 2019 г. - б. а.) са обявени за продажба в eBay, в профила на нумизматичен магазин, базиран в Мюнхен, Германия (stanleyke). По-долу те са представени в каталожен вид. Каталогът е предшестван от кратък, но важен и нужен коментар. Освен тях тук ще представя и още 8 монети, които също са от eBay.
Всички монети в каталога (общо 11 броя) са от един и същ монетен тип, който е и най-ранният за Дионисополис. На аверса им е представен Дионис, надясно, с бръшлянов венец, а на реверса им е изобразен грозд и легенда … (Табл. 1.), а датировката им се отнася към IV в. пр. Хр. (Тачев 2014, 118, 125; 2016, 6-9, № 3-7, 9).
Добрите изображения на монетите с кат. № 1-3 ми позволиха да разгледам внимателно патината по повърхността на тези екземпляри. Така забелязах някои детайли и характерни, приличащи си помежду си, петна върху повърхността на тези три парични знака, които след по-добро почистване и консервиране щяха да изчезнат, но все пак са се запазили. Теоретично те могат да се получат при престоя на монетите заедно, допрени една до друга в земните пластове. Това ми дава повод да изкажа мнението си, че е възможно тези три монети да представляват малка колективна находка или да са част от по-голяма такава, като обаче това мое твърдение почива единствено на наличния снимков материал и не бива да му се предоверяваме. Тук трябва да отбележа, че заключенията на база снимков материал без никаква друга информация, че дадени монети са част от колективна находка, са изключително трудни, в голяма степен условни, а често и невъзможни. Ако приемем, че тези три парична знака са колективна находка, то вероятно нейният притежател я е изгубил случайно поради нейната малка обща покупателна стойност, която едва ли е представлявала особено голяма ценност, заслужаваща си усилието и времето да бъде нарочно укрита. Приемем ли обаче варианта, че тези монети са част от по-голяма находка с обща по-висока покупателна стойност, тогава е възможно тя да е била нарочно трезорирана при някаква опасност.
Подобни колективни находки, смесени с други монети, са откривани и в непосредствена близост до дн. Балчик. Някои от тях са от местността „Момчил” и вилната зона „Кулака” (Тачев 2014, 119-123). …

Пълния текст на статията на Калоян Димов
(в PDF-формат) можете да прочетете тук
.

Табл. 1. Легенда върху реверса на монетите.
№ 8 - по eBay, berlinum, Берлин - Германия (08.01.2018 г.).