НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
СРЕБЪРЕН СРЪБСКИ ГРОШ ОТ XIII-XIV В. ОТ РАЙОНА НА ГРАД БУРГАС
От най-древни времена района на българското Черноморие е бил обект на интензивна търговия в резултат на която са се срещали хора от близки и далечни краища. Именно поради тази причина в Черноморския район и близките негови околности се срещат находки от най-различни типове монети, които в по-голямата си част са изключително рядко срещани в България.
В серия от публикации на страниците на „Морски вестник” ще разгледаме няколко такива находки, всичките от които ще се публикуват и оповестят за пръв път. В конкретния случай в настоящето съобщение ще въведем в научен оборот една интересна средновековна монета, произхождаща от района на най-големия град в Южното ни Черноморие - в случая Бургас.
Находката, обект на настоящата работа, е сребърен сръбски грош от периода XIII-XIV в., отсечени при управлението на крал Стефан Урош II Милутин (1282-1321). Монетите на средновековната сръбска държава се срещат сравнително рядко на територията на днешните български земи. В по-голямата си концентрация техните находки се откриват главно в земите на Западна България, докато броят им от източните части на страната, част от които е и Черноморието, е изключително малък. 
Описанието на интересуващата ни в случая средновековна сръбска сребърна монета от района на град Бургас е дословно следното: …

Пълния текст на статията на Любомир ВАСИЛЕВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.