НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
НЕСЕБЪРСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА ГЕОПАН
Международният търговски и културен център ГЕОПАН преди 19 години започна амбициозен изследователски проект посветен на местното самоуправление след 1878 г. до наши дни. Още в самото начало той бе подкрепен от Националното сдружение на общините в България, както и от десет български общини и кметства - Бургас, Балчик, Царево, Поморие, Созопол, Несебър, Средец, Малко Търново, Елхово и кметство Равда. Издадената от ГЕОПАН книга „Кметове на Несебър след 1878“ е първата от бъдещата поредица „Кметовете на България“.
Идеята на проекта е да се издирят и съберат наличните сведения, достоверни фотоизображения и опазената информация в документи за личностите заемали длъжността кмет/председател на българските общини от Освобождението насам; успоредно да се даде обективна оценка на приноса им за развитието на отделните териториални единици; на тази основа да се създадат експозиции, по възможност - издания, а с развитието на онлайн мрежата -  и дигитализирани раздели в официалните страници на всяка община.
Пред екипа на ГЕОПАН участието и първенството на Несебър в този голям проект е поставило високи изисквания, произтичащи не само от статута му на Световно културно наследство, но и от големия международен интерес и от своеобразието в историческото му развитие след 1878 г. След Освобождението, Несебър и Анхиалско са в границите на автономното образувание Източна Румелия, впоследствие са част от Княжество България, малко по-късно - от Царство България, още по-късно - от Народна Република България, а след 1989 г. - от съвременната българска държава. Сложният исторически път на една от най-проспериращите съвременни общини очертава и завоите в развитието на българското местно самоуправление. При Несебър/Месемврия, те са усложнени от изключително тежкия, дори и за Балканите, двупосочен миграционен поток на българи от Македония към черноморското крайбрежие и на местното гръцко население към егейския район.
Започнало през 2005 г., изследването на несебърските кметове завършва едва през 2018 г. благодарение на изключителната институционална подкрепа на Община Несебър, на нейното ръководство и най-вече на последния несебърски кмет Николай Димитров.
През 2018 г. изследователският проект е завършен и неговите резултати са трайно внедрени с най-добра полза за старинната българска община и нейните жители. Създадена е постоянна експозиция „Кметове на Несебър/Месемврия след 1878 г.”. Издадена е книгата „Кметове на Несебър след 1878 г.”, приета от гражданството и диаспората на Несебър като принос в културната история на града.
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” - по препоръка на своите експерти, разпространява изданието в 41 световни библиотеки. Градовете, които също като Несебър имат статут на Световно културно наследство, приветстват издаването и разпространяването й като  полезен принос. Авторитетният Български културен клуб в Скопие, Македония, отбелязва, че в несебърското издание са представени приносите на българи от Македония, заемали длъжността „кмет на Месемврия/Несебър”.
Така идва и последното признание - този път от самата община Несебър, която предложи на своя партньор ГЕОПАН и авторския състав на изследването да й отстъпят всички права върху публикуваната книга, за да може тя - вече в своя дигитален вариант и на няколко европейски езика, да достигне до цялата аудитория - у нас и по света, която се интересува от забележителния черноморски град.
А ето и изненадата. От няколко дни в официалната страница на Община Несебър има нарочен раздел „Кметове на Несебър след 1878 г.”, където са представени в няколко езикови версии публикувани в книгата кратки документални очерци с  изображения на несебърските градоначалници през последните 141 години.
Достойно е!
„Морски вестник“ подкрепи и представи начинанието на забележителната черноморска община от самото начало и препоръчва на своите читатели „Кметове на Несебър след 1878 г. - чрез линка
http://nessebarinfo.com/