НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЗА МОНЕТИТЕ НА ДИОНИСОПОЛИС - № 14
Монети на Александър Север и Гордиан III от района на Провадия

В частна колекция се съхраняват три бронзови монети, отсечени в Дионисополис, които са открити на различни места в околностите на гр. Провадия. Чрез снимковият материал, който ми беше изпратен, имах възможността да се запозная с тях и да ги подготвя за публикуване, като трябва да отбележа, че за съжаление не ми беше предоставена информация за тяхното тегло.
Описанието на трите монети от Провадия е следното:
№ 1 - Александър Север (222-235 г.)
Аверс: Бюст на Александър Север надясно, с лавров венец. Легенда: AVT K M AVP CEVH …
Реверс: Великият Бог с глава наляво, прав, насреща, в лявата си ръка държи рог на изобилието, а в дясната - патера над горящ олтар. Легенда: …
Диаметър: 26 мм.
Референция: Тачев 2016, № 183 …

Пълния текст на статията на Калоян ДИМОВ (в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Обр. 1. Монета № 1.