НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРИЯТЕЛ НА „МОРСКИ ВЕСТНИК“ ПОЛУЧИ ПОКАНА ЗА
УЧАСТИЕ В ТРЕТИЯ ФЕСТИВАЛ ПО ФИЛОСОФИЯ В
МАДРИД

Приятелят на „Морски вестник“ - о.з. капитан І ранг д-р Владимир Илиев, дългогодишен преподавател във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, а понастоящем университетски преподавател в Мадрид, получи покана за участие в Третия фестивал по философия (III Festival de Filosofia. Madrid, enero-junio 2019) в испанската столица. Неговото участие във фестивала включва две изяви: веднъж като водещ на семинар по темата с испански студенти (на испански, разбира се) и, втори път, като водещ на дискусия пак по същата тема с английско говорещи колеги-философи (университетски преподаватели, писатели и издатели). Браво на о.з. капитан І ранг д-р Владимир Илиев!
Третото издание на Философския фестивал ще бъде посветено на размишленията върху дилемите на властта и смъртта, секса и бедността, роботите и религията. Общинските обществени библиотеки на Мадрид са домакини на сесиите на фестивала „Философия“. В официалната интернет-страница на фестивала, типично по философски, е формулирана и алтернативата пред всеки от нас: „Големият избор ще зависи от всеки гражданин: или той разбира каква е неговата отговорност, или се оставя да бъде увлечен от погребалната процесия на невежеството“.
Кратка справка за Владимир Иванов Илиев
Завършил ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 1976 г. с гражданска специалност „педагогика“. През 1987 г. защищава дисертация за придобиване на научната степен „кандидат на философските науки“, сега - „доктор по философия“. Работи в училището като преподавател от есента на 1987 г., бил е няколко години заместник-началник на катедра „Обществени науки“, уволнява се в резерва през 1999 г. със звание капитан І ранг. Създава службата „Информация и връзки с обществеността“ на ВВМУ през 1991 г. и е неин началник за около 1,5 г. Преподавал е философия, етика, естетика и психология.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Университетският преподавател в Мадрид о.з. капитан І ранг д-р Владимир Илиев, като щастлив съпруг, баща и дядо.