НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ДАРЕНИЕ ЗА БИБЛИОТЕКАТА НА СЪЮЗА НА
ПОДВОДНИЧАРИТЕ

Библиотеката на Съюза на подводничарите неотдавна се обогати с близо 150 тома специализирана морска литература. Дарението е от госпожа Милка Христова - съпруга на капитан I ранг квн инж. Христо Димитров Христов (Габровеца). През десетилетията семейство Христови са създали своя  многотомна сбирка от морска литература, която вече е достояние на ветераните от флота. Тя включва най-вече книги и учебници по военно и морско дело - корабоводене, морска практика, автоматизация и ЕИМ, по история на българския и руския флот. Особено ценни са различните морски справочници, речници и мореходни таблици. Има и много издания за подводници от наши и чужди автори. И, разбира се, художествена литература. Някои от изданията са стари и със значителна антикварна стойност.  Разнообразието от книги кореспондира с разностранната служебна, творческа и обществена дейност на офицера Христо Христов.
Известният подводничар и ерудиран военен специалист е роден през 1929 г. в гр. Габрово. След завършването на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през 1951 г. ( 46-ти випуск - команден профил)  е помощник-командир на кораб, началник-щаб и командир на дивизион противолодъчни кораби. През септември 1953 г. старши лейтенант Христов е назначен за щурман на българския дивизион подводни лодки в гр. Одеса. С идването на дивизиона подводници в България (18.08.1954 г.) заема същата длъжност до 1962 г. Следват: курс за командири на подводни лодки, курс по използване на ЕИТ в управлението на флота, аспирантура във ВМА и защита на научно звание „кандидат на военните науки“. Продължава службата си като началник на Изчислителния център към щаба на ВМФ, а от 1974-1988 г. е в Оперативно управление на Генералния щаб на БНА. Капитан I ранг о.з. квн инж. Христо Христов продължава своята научно-приложна дейност и след пенсионирането си през 1988 г. Издава книгите „Пътят ми към морето и автоматизацията“ (2004 г.), и „46-ти випуск на Военноморско училище“ (2010 г.). Активно участва в дейността на клуб „Военни моряци“ към СОСЗР - София, почетен член бе на Съюза на подводничарите. След смъртта му съвипускници, подводничари, близки и приятели изпращат Христо Христов във вечния му път на 17.09.2016 г, когато прахът му, по неговата воля, е разпръснат в морето.
Българските подводничари от различни поколения помнят един от своите първи щурмани, неговия непрекъснат стремеж към знанието, и затова приемат с благодарност предоставените от съпругата му книги. Управителният съвет на Съюза на подводничарите благодари на госпожа Милка Христова и затова, че тя бе и един от значимите дарители на средства за Паметника на българските подводничари.
Димитър ВЪРБАНОВ, Снимки Павел ДИМИТРОВ