НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ЗА МОНЕТИТЕ НА ДИОНИСОПОЛИС - № 15
Монети на Комод и Гордиан III

В настоящия материал ще бъдат представени 6 бронзови римски провинциални монети, които са продадени през последните месеци в eBay от немската аукционна къща Savoca coins. 
Паричните знаци са част от монетната продукция на двама римски владетели - Комод (177-192 г.) и Гордиан III (238-244 г.). С изключение на един екземпляр (№ 2) останалите монети на Гордиан III представят на аверса освен императора и бог Серапис.
Паричните знаци са с различна покупателна стойност и са от три различни номинала, като в таблицата по-долу са представени във възходящ ред спрямо този показател (Табл. 1.):
Божествата, които са изобразени на реверса на всяка от тези монети, са следните:
- Деметра (№ 1, 4);
- Великият Бог (№ 2);
- Зевс (№ 3);
- Хомоноя (№ 5);
- Хигия (№ 6).
Относно монетата на император Комод може да се отбележи, че тя е отсечена с реверсен печат, различен от четирите, които са публикувани в каталога на Я. Тачев (Тачев 2016, 50-51, № 146-149).
Степента на рядкост на паричните знаци не е постоянна, а променлива поради факта, че с времето и с публикации като тази стават известни нови екземпляри от даден монетен тип. Изключвайки монетата на Комод, според данните, които са били актуални към 2016 г. най-рядката от тези монети е № 3. Според статистическите данни тогава са били известни между 10 и 20 екземпляра, които са били отсечени с тази двойка печати (Тачев 2016, 64-65, № 194).
Екземплярите, които се публикуват в настоящото съобщение, представляват една малка частица от монетната продукция на монетарниците в българските земи през римската епоха.
№ 1 - Комод (177-192 г.)
Аверс: Глава на Комод с лавров венец, надясно. Легенда: …

Пълния текст на статията на Калоян ДИМОВ
(в PDF-формат) можете да прочетете тук.

Обр. 1. Монета на Комод (after eBay, Savoca-coins, 25.01.2018).
Табл. 1. Номинали на монетите.