НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ИЗЛОЖБА „КАРТОГРАФСКИЯТ ОБРАЗ НА СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ
ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”

Идеята за изложба, която да събере всички картографски изображения на Странджа - съхранени в световните архиви и картографски колекции, възниква още през 80-те години на миналия век. Проектът за нея е част от дейността на Програмата за научни изследвания на Странджанско-Сакарския край, базирана в гр. Малко Търново, която предхожда партийно-държавните икономически инициативи от 80-те години на миналия век за развитие на изоставащите райони, граничещи с Република Турция.
Събирането на стари карти, дневници на дипломати и пътешественици, тяхната интерпретация и въвеждане в научно обръщение е част от намерението на екипа в Малко Търново да осъществи енциклопедично издание - първоначално замислено за източнотракийските общини. С времето и натрупаните научни резултати, в рамките на програмата за научни изследвания изкристализира проектът „Енциклопедия Тракия“. Неговият първи пилотен том обаче - Енциклопедичният справочник „Малко Търново“, излиза изпреварващо през 2006 г. с намесата на Главно управление „Архиви“ при МС и община Малко Търново, които, неглижирайки създадения редакционно-издателски съвет и авторските права на 60 членния екип на енциклопедията, избързват с издаването и представянето й веднага след неочакваната кончина на проф. Александър Фол. Днес вече е ясно, че работата по Енциклопедичния справочник „Малко Търново“ трябва да продължи, защото е далеч от своята завършеност - времето показа, че в него има сериозни пропуски, на места - недостоверна информация и лишени от научна основа оценки.  
За началния стратегически замисъл на екипа на енциклопедията може да се съди най-добре по събраната богата колекция от карти, по съдържанието на периодично издаваните томове на „Странджанско-Сакарски сборник“, или по корпуса „Странджа - древност и съвремие” - най-солидното до днес издание за тази забележителна планина, поделена между България и Турция.
Създадената в края на 90-те години експозиция „Картографския образ на Странджанския край през вековете” е представена още тогава в Малко Търново - в Дяковата къща - седалище на Програмно-координационния център за научни изследвания и на енциклопедията (Тази красива възрожденска сграда е принадлежала на една от големите православни български фамилии - рода Дякови). По-късно изложбата е представена с голям успех в Центъра „Знаме на мира” в Аркутино. По изрично желание на проф. Фол, Програмно- координационният център дарява експозицията на утвърждаващата се тогава Национална гимназия за древни езици и култури (НГДЕК).
През 2006 г. Българският изследователски институт във Виена към Министерство на външните работи, Главно управление „Архиви“ при МС и Международният търговски и културен център ГЕОПАН - Бургас инициират незабравимо представяне на планината Странджа, като

възстановяват изложбата и я показват с голям успех в Дом „Витгенщайн” във Виена (08.06.2006 - 30.06.2006). Проявата е обогатена и с приносните доклади на Валерия Фол и Даниела Агре - активни участници в Програмата за научни изследвания на Странджанско-Сакарския край. След закриването на изложбата, дигиталните табла с колекцията от карти на Странджа планина - подготвени и осъществени от Геопан, са предадени на Дом „Витгенщайн”. Изложбата става повод да се заговори в европейските културни и научни среди за необходимост от формиране на еврорегион „Странджа“ между граничните общини Елхово, Средец, Болярово и Малко Търново.
С времето, заложените в тази изложба идеи стават все по-актуални. Съвременните карти показват, че днешната българо-турска граница, по-голямата част от която минава през Странджанско-Сакарския край, е граница на Европейския съюз с Република Турция. Но същевременно, тази граница разсича една исторически важна римска провинция, която по всяка вероятност дава и името на целия европейски свят - Провинция Европа.
Еволюцията на нейното наименование като част от европейския континент - проследима в старата и новата европейска картография, е цел на новата изложба, съставена от изключително богатият архив по темата, събиран с години от екипа заел се с възстановяването й. Новата версия на изложбата ще обхване всички странджански и сакарски общини от Царево до Ивайловград включително. В нея за пръв път ще бъдат представени сведения и дневници на дипломати, пътешественици, изследователи, разузнавачи, които характеризират по особено любопитен начин европейските познания за района и развитието им особено през последните няколко века. Работата по възстановяването и допълването на изложбата е започната от Програмно-координационния център за научни изследвания ЕКОПАН - Малко Търново и от Международния търговски и културен център ГЕОПАН - Бургас.
Изложбата ще бъде възстановявана и представяна на етапи, като най-напред - на историческата местност Петрова нива, ще бъде показана част от картографската колекция на Българската Екзархия. Следващата стъпка ще бъде изложба за географската област Тракия в европейските картохранилища и частни колекции. Идея на организаторите е също да подкрепят австрийското председателство на Европейският съюз, като припомнят историческите заслуги на големия странджански род Бимбелови към Виена.

Илюстрации:
1. Плакат на документалната изложба „Странджа в картографията и пътеписите от Средновековието до 19 век”, Дом „Витгенщайн”, Виена, Австрия, 2006.
2. Плакат на изложбата „Картографският образ на Странджанския край през вековете”, организатори: Научно-изследователска програма „Странджа-Сакар” и Енциклопедия „Малко Търново“, открита в края на 90-те години на 20 век и дарена на Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК).
3. Отсечка от карта на Абрахам Ортелиус. „Карта на древна Тракия“, 1585 г. Печатна, оцветена, 47,5 х 35,5 см. Колекция д-р С. Симов. Дигитален архив „Тракия” - Геопан

Абрахам Ортелиус
е сред най-изявените представители на холандската картография от XVI в. и заедно с Герард Меркатор полага основите на модерната европейска картография.
Световна известност Ортелиус постига чрез издаването през 1570 г. на атласа “Thеatrum Orbis Terrarum”. “Театър на земите в света” се състои от 70 карти, всяка придружена от географски и исторически описания. Този научен труд се отличава от всички предходни атласи с критически подбор на картографските източници и географските описания, а използването и посочването на 87 картографски източника представлява първата картографска библиография. Ортелиус работи върху усъвършенстването и допълването на Атласа непрекъснато - във второто му преработено и допълнено Антверпенско издание от 1579 г. използваните “извори” са вече 92. Само за 42 години Атласът търпи 41 издания. Всички негови издания от 1579 г. насетне са придружени и от специален раздел-приложение (Parergon) за исторически карти.
Картата на древна Тракия Ортелиус съставя през 1585 г. На нея планинския масив на Странджа е отбелязан като Gamaides Mons (планини на Хем). С карта на древна Тракия Странджа е включена още през 1585 г. в първия европейски специален исторически атлас (издаден 1598 г.). Коренното тракийско население на  Странджа (или планините на Хем) дава името и на протока, който в основните европейски карти още дълго време се обозначава - според „бащите“ на европейската картография - като „тракийския Босфор“, а не само като Босфор. Още повече, че голямата планина на траките е част от провинция Европа (Europa Prouincia).

Стефан Пейков