НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Във ВВМУ:
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЛИЧИЯТА В МОРСКАТА
ПРОФЕСИЯ“

На 6.02.2019 г. (сряда), от 9:00 ч., в лекционна зала 12 на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се състои Международна научна конференция „Управление на различията в морската професия“.
Конференцията се провежда в рамките на проект MENTORESS (Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services) по програма „Еразъм+“, в сътрудничество с четири университета, вкл. Морския университет „Пири Рейс“ в Истанбул, Военноморската академия на Румъния - „Мирча чел Батран“, Военноморската академия в Гдиня, Полша, и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Основните цели на проекта са модернизация на висшето образование в Европа, с ориентация за повишаване на равнището на заетост и поддържане на заетостта на жените в морските професии, както и повишаване на техния брой на ръководни позиции в морската

индустрия. Също така - въвеждането на иновации в университетското морско образование с цел да се гарантира, че жените, възпитаници на университети и работещи морски професии, ще се справят ефективно с трудностите, с които могат да се сблъскат в бъдеще, по време на изпълнението на професионалните си ангажименти.
В конференцията ще бъдат представени и обсъдени научните резултати от изследвания на теми, касаещи намаляването на различията между ролите и професионалния статус на жените и мъжете в морския сектор, мерки за премахване на неравенствата, включващи обучение, тренинги и др. Резултатите от проекта ще допринесат за актуалното развитие на морската индустрия и морската сигурност в национален и европейски мащаб с оглед на съвременните демографски предизвикателства, конкуренцията и недостига на висококвалифицирани морски кадри и др.
В конференцията ще вземат участие представители на трите партньорски университета от Турция, Полша и Румъния, на български университети, на държавната администрация, на ВМС, морския бизнес и др.