НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
РЕТРО-ФОТО: ПОГЛЕД КЪМ ВХОДА НА МОРСКАТА ГРАДИНА И КЪМ ВАРНЕНСКИЯ ЗАЛИВ (1960 Г.)
Нашият читател и приятел Георги ГЕНЧЕВ ни предостави изображението на интересна пощенска картичка от своя личен архив: поглед към входа на Морската градина и към Варненския залив (1960 г.). Тя е купена от неговите родители в годината на неговото раждане и му остава скъп спомен и до ден днешен. Той обаче си задава въпроса кой е корабът, който се вижда на пощенската картичка, издадена от ДП „Българска фотография“ с използването на снимка, направена от Д. Влаев.
За съжаление, колкото и да се опитваме да увеличим изображението, можем да се ориентираме само за силуета на този кораб, който е с малко по-особена (от днешна гледна точка) архитектура. На предната (фок) мачта е вдигната наблюдателна кула - нещо, което не е необичайно по онова време. Самата мачта се намира между първи и втори хамбар. Там се намират и товарните стрели за обслужване на двата хамбара. След втория хамбар се вижда надстройката с навигационния мостик. Следват третият и четвъртият хамбар, отделени също с комплект товарни стрели. След четвъртия хамбар, който е с видимо по-малка дължина от третия, се вижда димоходът и надстройката над машинното отделение. Следват петият и шестият хамбар, за обслужването на които също има съответния комплект от товарни стрели. Точно там, над товарните стрели се вижда малка черна вертикална линия - грот-мачтата. На кърмата, над ахтерпика, също има малка надстройка, с размери като тези на бака - надстройката над форпика.
Към 1960 г., а може би и към 1959 г. (пощенската картичка е отпечатана през 1960 г., но снимката може да е направена и малко по-рано), такъв кораб в българското търговско корабоплаване няма. Единственият „заподозрян“ може да бъде моторният кораб „Балкан“, закупен през 1956 г. Но неговият силует е малко по-различен, а и никога не е плавал с черен цвят на димохода.
Разбира се, читателите на „Морски вестник“ имат думата да изкажат и други мнения по въпроса.
МОРСКИ ВЕСТНИК

Пощенската картичка с поглед към входа на Морската градина и към Варненския залив (1960 г.)
Част от пощенската картичка, на която се вижда силуетът на непознатия кораб.
Пощенската картичка с поглед към входа на Морската градина и към Варненския залив (1960 г.)