НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БОРИСЛАВ ДРЯНОВСКИ
Творческа биография на Борислав Дряновски

Както вече информирахме читателите на „Морски вестник“: 8 март 2019 г. В Държавен архив - Варна честваха 75-та годишнина на Борислав Дряновски
Изпълняваме даденото тогава обещание да представим Борислав Дряновски и най-новата книга, посветена на неговата 75-та годишнина.
Борислав Дряновски е роден на 3 март 1944 г. в гр. Варна. Завършва история във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. През 1971 г. постъпва на работа в Държавен архив Варна. От 1995 г. до 2008 г. е директор на институцията.
Автор е на книгите: „Капитан Петко Войвода. Документи и материали по следствено дело № 13 от 1894 г.”, „Капитан Петко Войвода”; „Борбите на българите от Варненска и Преславска епархия за църковна независимост 1840-1879 г.”, „Изграждане на българска администрация и гражданско общество във Варна и Варненска губерния след Освобождението 1878-1880 г.”, „Княз Александър Батенберг и Варна”, „125 години управление на горите във Варненския регион”; „Пристанище Варна 1347-1906 г.”; „Консулски представителства във Варна 1352-2009 г.”; „Почетните граждани на Варна”; „Кметовете на Варна“ 1 - 4 т.;  „125 години управление на горите във Варненски регион“; „140 години съдебна власт във Варна“; „Водоснабдяването и канализацията на Варна“; „Губернатори и окръжни управители на Варна“; „История на Варненската адвокатура“; „История на Варненската червенокръстка организация“; „История на Варна - т. 3“ и др.
Автор е на повече от 200 статии в научни издания и периодичния печат. Води авторски предавания в радио Варна, посветени на миналото на Варна и Варненския край.
Борислав Дряновски има значим принос в културното развитие на Варна. Той е вдъхновител и участник в много обществени инициативи и начинания в различни области на знанието и изкуството. Няма общинска, държавна, стопанска или културна институция в града, която да не е ползвала неговата експертна оценка, да не се е ползвала от широките му познания за историята на Варна. Със своите задълбочени изследвания Борислав Дряновски допринесе за осветляване на редица явления и процеси от историята на Варна в периода от Освобождението до наши дни. В своите трудове той представи пред варненската общественост делото на най-забележителните личности, допринесли за израстването на Варна като един от най-красивите и бързо развиващи се българки градове. Творчеството на Борислав Дряновски е мост между две епохи, то е извор на знания и вдъхновение за следващи изследвания в областта на новата и най-нова история на Варна и Варненския край
За авторството си на книгата „Кметовете на Варна 1878 -1903 г.”  Борислав Дряновски бе удостоен с награда „Варна”.

Книгата „Борислав Дряновски на 75. Историята - професия и страст“.
Книгата е сборник с публикации, посветени на Борислав Дряновски. Съставител и Наско Якимов, а издател - „Славена“, Варна. В книгата могат да бъдат намерени „данни за живота и за изследванията на Борислав Дряновски, текстове за него от колеги и приятели, разкриващи интересни черти от неговата личност, интервюта, в които той очертава предмета на научните си дирения, своите интереси и пристрастия, и най-важното - пълна библиография на неговото творчество, които се надяваме да станат повод и извор за бъдещи изследвания на богатата и интересна история на Варна“ (Н. Якимов).
Автор на библиографията е Деница Чолакова. А Владимир Владимиров представя личния Фонд № 1656 на Борислав Дряновски.

С афинитет и към морската тема
Преди официално да се запозная с Борислав Дряновски, вече бях чел редица негови публикации в тогавашния вестник „Маяк“ (през 70-те и 80-те години на ХХ век - седмично издание на Параходство „Български

Борислав Дряновски дава автограф върху най-новата си книга на Владимир Владимиров - началник на отдел „Държавен архив - Варна“.
Поздравления от Антония Йовчева - шеф на дирекция „Култура“ в Община Варна.
Първата корица на книгата „Борислав Дряновски на 75. Историята - професия и страст“.
Част от книгите на Борислав Дряновски.
морски флот“ и на Пристанищен комплекс Варна). Бях също сътрудник на това издание още от курсантските си години във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и се познавах с редакционния екип. От тях знаех, че материалите му се четат с интерес от широка аудитория от читатели. Част от тази аудитория бях и аз, защото тематиката им бе насочена към малко известни факти от морската история на България преди и след Освобождението ни от турско робство. Тогава все още дори и не съм предполагал, че след години аз ще стана редактор и издател на две негови книги именно на тази тема:
Дряновски, Б. (съставител) Пристанище Варна 1347 - 1906 г., сборник материали и документи, Варна, 2006 г., ИК „Морски свят“
Дряновски, Б. (съставител), Морското търговско корабоплаване на България (1862 - 1919 г.), т. І, сборник документи и материали, Варна, 2007 г., ИК „Морски свят“
Съвместната ни работа по тези два солидни сборника ми помогна не само да разширя познанията си в тази насока, но и по-добре да се ориентирам в несметното документално богатство на Държавен архив - Варна, да се запозная по-отблизо с професионализма на колегите от тази важна за историческата ни памет институция. И до ден днешен голяма част от моите изследвания и публикации се базират на документи и материали, съхранявани именно там.
С Борислав Дряновски имахме идеята да продължим съвместната си работа по тези сборници с издаването на следващи томове, но за съжаление не срещнахме разбирането на тогавашните ръководства на Параходството и на Пристанище Варна. Това съвсем не означава, че в друго време и при по-подходящи условия тази идея няма да бъде реализирана. С двата първи тома бе поставено начало, което очаква своето продължение.
Той има свой определен принос в изясняването на участието на капитани и главни механици - далматинци (хървати) в развитието на Българското търговско параходно дружество - Варна, в края на ХІХ и в началото на ХХ век. Проучвал е първите нормативни актове на Третата българска държава, свързани с развитието на търговското корабоплаване и пристанищното дело. Публикувал е и биографии на видни варненци, оставили трайни следи в развитието на морското дело у нас.
Разбира се, изявите на изследователя Борислав Дряновски към теми и проблеми от българската морска история не се изчерпват само с това. Надявам се, че той ще продължи да работи в тази насока. Затова му пожелавам здраве и вдъхновение, и непресъхващ афинитет към морската тема!

Атанас ПАНАЙОТОВ,
доктор по история,
главен редактор на „Морски вестник“