НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
Призив за подкрепа:
АТЛАС НА ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН „ЮЖНО ЧЕРНОМОРИЕ”
Две български фирми с доказани успехи в сферата на картографията: Геопан - Бургас и КартГео - Троян, разработиха проект за издаване на първия български черноморски атлас. И двете дружества са членове - учредители на Българската картографска асоциация (БКА) - национален представител в Световната организация на картографите IСА

Проектът на Геопан и КартГео предвижда съставянето и издаването на първия български черноморски атлас. Фокус на нашите усилия е обширният район на юг от град Обзор до Резовска река, определен през миналата година като Туристически район „Южно Черноморие“. Пилотното издание ще бъде с книжно тяло в обем 70-80 страници, богато илюстрирано, професионално оформено и луксозно отпечатано.
Но какво би било съдържанието на подобно издание?
Атласът ще представя пълноценно цялото ни Южно Черноморие в съответствие с установените европейски туристически картографски стандарти. Най-добра представа за него дава обхватът му - той ще включва девет туристически зони, представени в мащаб - М 1:100 000. Всяка зона ще съдържа едромащабни карти на курортите, културно-историческите паметници, природните забележителности и населените места. Ще бъдат включени и рекламно-информационни страници, свързани с отделните зони, които в текст и образи ще доразвият идеята за привлекателността на района и туристическия му продукт.
Реализацията на този мащабен проект се предхожда от дългогодишния ни успешен опит в осъществяване на картографски издания и международни изложби. Цялостната ни дейност в сферата на картографията бе отбелязана през 2016 г. от Българската картографска асоциация с почетна грамота за принос в развитието на българската картография.
Три наши проекта в района на атласа - картата на Странджа и нейното крайбрежие, проектът „Странджа/Йълдъз - планината без пожари“ и едромащабната карта на Община Созопол получиха най-високата професионална оценка - национални сертификати № 1, № 2 и № 3 за качество на картографски продукт. Туристическата карта на Община Созопол получи най-високата награда на национален конкурс.
Вече сме събрали и разполагаме с необходимите сведения, разработени са и част от картите на отделните зони. Наясно сме с големия - не само за страната ни, туристически потенциал на района, с натрупването на огромно и добре изследвано културно-историческо наследство и с природните богатства на Южното Черноморие. Работим с доказани професионалисти - картографи, дизайнери, публицисти, журналисти. Уверени сме в способността си да създадем за европейския пазар полезно информационно издание, любопитно четиво и търсен отдавна справочник.
Убедени сме, че със създаването на съвременния туристически атлас „Южно Черноморие” ще подпомогнем окончателното формиране, популяризиране и утвърждаване на Южното Черноморие на туристическата карта на света.
Това ни дава кураж да се обърнем към нашата общественост, слагайки на масата идеята, проекта и опита си.
И да кажем на всички: „Да го направим! Като общо дело на тези, които могат - за тези, които се нуждаят от него!”

Стефан ПЕЙКОВ,
ръководител на проекта

Обхващането на туристическия район Южно Черноморие в атласа.
Съвременно картографско представяне на природните и туристическите забележителности на големия воден басейн - Бургаското езеро Вая създава един нов поглед върху него, като европейска дестинация по световния път на птиците Via Pontica. Реализацията на този знаков проект в историята на нашата картография бе осъществена по инициатива на фондация Via Pontica.
Детайлна карта на Пристанище Бургас - вратата към Южното Черноморие. Създаването на тази карта бе подпомогнато от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Пристанище - Бургас ЕАД.
Едромащабната карта на една от най-важните туристически дестинации по Южното Черноморие - Созопол представя културното и историческото наследство на забележителния черноморски град, известен в древността като Великата Аполония (Apoloniа Magna).
Още един поглед към Пристанище Бургас.