НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПОДВОДНИЧАРИТЕ  ОТЧЕТОХА СЪЮЗНАТА 2018 -
2019 ГОДИНА

На 19 април, петък, от 17:00 часа, в Заседателната зала на Военноморския клуб - Варна, се състоя Дванадесетото отчетно събрание на Съюза на подводничарите в Република България (СПРБ). Присъстваха 64 членове с право на глас и редица симпатизанти и приятели на подводното братство. Официални гости на тържеството бяха;
- капитан I ранг Камен Кукуров - началник на щаба на ВМС и член на Управителния съвет (УС) на СПРБ;
- г-н Данко Калчев - управител на „Инхом Белослав глаз“ и представител на фондация „Белославско стъкло“, която ще реализира превръщането на подводница „Слава“, бордови номер С-84, в музей;
- г-н Максим Страхилов - генерален секретар на Асоциацията на българите в чужбина;
- о.з. капитан I ранг - Константин Попов - секретар на областната
организация на СОСЗР - Варна;
- подполковник Захари Захариев - секретар на общинската организация на СОСЗР - Варна, и др.
В Отчетния доклад УС на СПРБ определи като най-значими постижения през годината рестартирането на

Приветствие от о.з. капитан I ранг - Константин Попов - секретар на областната организация на СОСЗР - Варна.
Приветствие от г-н Данко Калчев - управител на „Инхом Белослав глаз“ и представител на фондация „Белославско стъкло“, която ще реализира превръщането на подводница „Слава“, бордови номер С-84, в музей.
процеса по превръщането на подводница „Слава“, бордови номер С-84, в музей и откриването на Паметник на българските подводничари на кея на Осми отделен дивизион подводници в Пункта за базиране Варна.
Отправени бяха благодарности към Министерството на отбраната, Командването на ВМС, Ръководството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Военноморския музей, Община Варна и Областна администрация за оказаната подкрепа на мероприятията през годината.
Поставени бяха и задачите за съюзната 2019-2020 година, по-важни от които са:
- подемане на кампания за подкрепа на проектите за модернизация на ВМС, включително за придобиване на нови подводници;
- продължаване на работата по превръщането на подводница „Слава“, бордови номер С-84, в музей;
- отбелязване на 140-годишнината от създаването на българските ВМС и 65-та годишнина от възстановяване на подводното плаване в България, и др.
След кратка дискусия докладите на УС и Контролния съвет (КС) бяха приети единодушно. Гостите на събранието традиционно поздравиха подводничарите и им пожелаха нови успехи, а г-н Калчев сподели хода на работата по „Слава“.
Приети бяха актуализираните функции на членовете на УС и няколко промени в Устава на Съюза, касаещи седалището му и членството.
Традиционно вечерта приключи с „Хляб и сол, но във Военния стол!“

От УС на СПРБ
Снимки - Тодор ДИМИТРОВ