НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: „ЗА МОНЕТИТЕ НА ДИОНИСОПОЛИС“ ОТ
КАЛОЯН ДИМОВ

Книгата представлява събрани статии, публикувани в „Морски вестник”

Предговор
В настоящото издание са събрани общо 15 статии. Всички те са публикувани в интернет изданието „Морски вестник” в периода от юли 2018 г. до февруари 2019 г. и са част от авторската поредица „За монетите на Дионисополис”.
В тези, макар и научнопопулярни и кратки, статии е публикувана важна информация за монетосеченето и монетната продукция на монетарницата на Дионисополис (дн. Балчик).
Някои от статиите разглеждат парични знаци от аукциони в онлайн платформата за продажби eBay.com. Целта е информацията за тези екземпляри, която след известно време автоматично се изтрива, чрез тези статии да бъде запазена и да може да се използва при бъдещи проучвания на монетната продукция на Дионисополис и дейността на неговата монетарница като цяло.
Други статии се отнасят за монети, които са законно придобити чрез eBay.com или официални търгове на аукционни компании. Данните за тези монети са ми изпращани от техните собственици - нумизмати, живеещи извън България.

Сред статиите от поредицата най-важни са тези, които дават информация за разпространението и циркулацията на монетите на Дионисополис, тази, която слага край на въпроса змия или Гликон е изобразен върху бронзовите провинциални монети на града от времето на Гордиан III, а също и друга, която убедително доказва, че една „уникална” монета е съвременен фалшификат.
Относно подредбата на текстовете в настоящото издание трябва да отбележа, че тя не е в хронологичен ред, т.е. не са подредени според монетите, които се коментират в тях (от по-ранни към по-късни емисии), а е следван редът, под който те са написани и публикувани в „Морски вестник”.
Всички статии са написани от мен - Калоян Димов - като единствено статия № 1 беше написана в съавторство с Ева Димитрова. За максимална прегледност в съдържанието имената на авторите не са посочени, а е изписан единствено поредният номер на статията и нейното заглавие.
„Използваната литература, която в оригиналните публикации е поместена след края на всеки материал, тук е събрана в края на книжното тяло.
Изказвам искрени благодарности на всички, които по един или друг начин са ми помагали и са ме подкрепяли при написването и публикуването на настоящото издание!

Калоян ДИМОВ
Силистра, 12.02.2019 г.

Бележка на редакцията: Всеки читател на „Морски вестник“ може да има книгата на Калоян Димов „За монетите на Дионисополис“ (в PDF-формат), като я изтегли от следния линк: https://www.academia.edu/