НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
КОРАБНИЯТ ХЛЕБАР НА ТАНКЕРА „АРДА“ (1974 Г.)
Е СТАНАЛ КОРАБЕН ГОТВАЧ НА ВОЕННИЯ
ТРАНСПОРТЕН КОРАБ № 202

Миналия месец публикувахме: 21 май 2019 г. Ретро фото от преди 45 години: Корабният хлебар на танкера „Арда“ (http://morskivestnik.com/)
Изказахме предположението: „Някой дори може да се сети и за името на корабния хлебар!“…
Е, сети се, даже по-правилното е да се каже „сетиха се“. Обадиха ни се не ветерани от търговското корабоплаване, както предполагахме, а ветерани от ВМС. Те са: о.з. капитан І ранг Георги Р. Георгиев - бивш командир на 18-и отделен дивизион кораби със спомагателно назначение във Военноморска база Варна, и о.з. капитан ІІ ранг Цветко Ил. Донков - бивш командир на военния транспортен кораб (ВТР) „Старшина І степен Димитър Ат. Димитров“ от състава на същото военно формирование.
Хлебарят на танкера „Арда“ през 1974 г. по-късно става готвач на ВТР „Старшина І степен Димитър Ат. Димитров“ (бордови № 202). Казва се Кольо Савов Колев. Достига до звание мичман и се радва на заслужено признание от командването на кораба и от членовете на екипажа. ВТР-ът участва във всичките

Военният транспорт „Старшина І степен Димитър Ат. Димитров“.
Из отчета на командира на Осмата обединена ескадра (18 - 29 юни 1987 г.) контраадмирал Димо Денев. Документът се съхранява в Държавния военноисторически архив - Велико Търново.
Кольо Савов Колев - корабният хлебар на танкера „Арда“ (1974 г.)
обединени ескадри в Средиземно и в Черно море, организирани от командването на ВМФ на България и от командването на Черноморския флот на СССР (1980 - 1989 г.). Командирът на Осмата обединена ескадра (18 - 29 юни 1987 г.) контраадмирал Димо Денев пише в раздела „Осигуряване с материални средства“ на своя анализ след изпълнението на всички поставени задачи: „На ВТР-202 бяха изпечени 3500 хляба с много добри вкусови качества. Условията за тази дейност и възможностите, които има на кораба, могат да осигурят с хляб и по-голям брой личен състав“.
Очевидно, сред „възможностите, които има на кораба“ е и корабният готвач мичман Кольо Савов Колев, получил първата си професионална закалка като хлебар (помощник-готвач) на танкера „Арда“.
Главният редактор на „Морски вестник“ изказва своята благодарност на о.з. капитан І ранг Георги Р. Георгиев и на о.з. капитан ІІ ранг Цветко Ил. Донков за съдействието. Изказва своята благодарност и на мичмана от запаса Кольо Савов Колев, защото като участник в Петата обединена ескадра (10 юни - 1 юли 1984 г.) също е хапвал от неговия хляб и потвърждава, че този хляб е бил „с много добри вкусови качества“.
Атанас ПАНАЙОТОВ