НОВИНИ
ДОКУМЕНТИ
:: начало :: търсене в сайта :: морски вестник :: библиотека :: морски колекции :: спомени :: за нас :: коментар
„СОЛВЕЙ СОДИ”, ДЕВНЯ, ПОКАЗА, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ОТ РЕГИОНА Е СИЛА ЗА ДОБРО
На 26.06.2019 г. Българската мрежа на Глобалния договор на ООН осъществи първия от поредицата регионални форуми под мотото „Бизнесът - сила за добро”, който се състоя в содовия завод на предприятието „Солвей Соди” в град Девня. Събитието показа успешните местни добри практики в областта на корпоративната социалн отговорност и силни партньорства между бизнеса и организациите от нестопанския сектор - неправителствени, образователни, културни, научни и социални организации и публични институции.
Събитието беше открито от изпълнителния директор на „Солвей Соди” Спирос Номикос:
„Солвей Соди е част от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН от 2014-та година. Аз гледам на Българската мрежа като един извор на позитивна енергия, сила за добро, каквото е и мотото на този форум. Много хора смятат, че корпоративната социална отговорност спомага за добрия имидж на фирмите, а тя всъщност е само следствие. Това да си отговорен е добре на първо място за обществото и за нас като хора, а след това за компаниите.”
Община Девня успешно работи с бизнеса. Компаниите от региона живеят със социалните й проблеми. Щастлив съм, че съм кмет на община, в която бизнесът е отворен за партньорство за решаване на местните проблеми и реализиране на проекти на територията на общината. В лицето на бизнеса виждам подкрепа и добър партньор”, сподели Свилен Шитов, кмет на община Девня.
Началото на панелната дискусия бе дадено от експертите на „Агрополихим“, „Девня Цимент“ и СУ „В. Левски“, които разказаха за опита си със сформиране на професионални паралелки в девненското училище СУ „Васил Левски“
„Солвей Соди”, в лицето на г-жа Юра Драганова, запозна гостите с проекта „С колан на задната седалка“, който адресира важната тема за безопасността на децата, пътуващи в автомобил. Изключително актуална тема в сезона на ваканциите и многобройните пътувания, които предприемат всички през лятото.
За силата на вътрешните комуникации под мотото „Всеки има нужда от добра компания” разказа Гергана Петровска,
мениджър „Вътрешни комуникации“ в екипа на „Овергаз”. Тя сподели за редицата вътрешни инициативи, които компанията организира с цел сплотяване на екипа и изграждане на позитивна работна среда. В събитието се включи и д-р Мария Георгиева от Икономически университет - Варна, която представи пред участниците във форума маркетинговите проекции на КСО. Варненското сдружение „Кашалот“ също представи добра практика, като Теодора Стоянова разказа за промените в градската среда, които организацията реализира със своите устойчиви във времето проекти, част от които са „Морски слънчогледи” и „Спирка за разкази”. Мистър Клинкер ни представи интерактивния детски музей „Пътят на отпадъците”, създаден и финансиран от Девня Цимент. Мая Блъскова от „Алкомет”, Шумен, представи широкомащабната информационна кампания „Заедно можем да спрем телефонните измами”, в която работят в тясно сътрудничество с полицията, общината и населението. Целта на кампанията е повишаване информираността на засегнатите групи лица.
След края на събитието гостите се включиха в организирана обиколка на завода за калцинирана сода на „Солвей Соди”, по време на която отблизо разгледаха производствените мощности на предприятието и се запознаха с инсталацията за когенерация, която води до енергийна ефективност и значително намаляване на вредните емисии.
„Корпоративната социална отговорност не е само за корпорациите или за социално слабите, тя не е само отговорност, но е една възможност ние, бизнесът, да покажем, че сме сила за добро. Трябва да докажем, че когато ние печелим, то не е само за собствениците, за акционерите, за екипите, с които работим. Тази печалба е източник на ресурс, който инвестираме в полза за обществото. Не по-малко важно е, че ние управляваме ценен човешки ресурс и способности, които също умело инвестираме за разпознаване на предизвикателства и възможности пред обществото и посрещането им с иновативни решения“, сподели председателят на БМГД на ООН Огнян Траянов.

Събитието беше открито от изпълнителния директор на „Солвей Соди” Спирос Номикос.
Председателят на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН Огнян Траянов.
Участниците във форума се снимаха за спомен в една от залите на „Солвей Соди”.